Main Menu
User Menu

Technické povětrnostní školní ústředí [1951-1952]

Technical Weather School Centre

     
Název:
Name:
Technické povětrnostní školní ústředí
Originální název:
Original Name:
Technické povětrnostní školní ústředí
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Hlavní povětrnostní ústředna
Datum zániku:
Disbanded:
15.02.1952
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1951-15.02.1952 Letecký týl
Dislokace:
Deployed:
01.04.1951-15.02.1952 Praha, Palác Kotva /

Velitel:
Commander:
01.04.1951-DD.MM.1951 Čejka, Václav ( )
15.12.1951-15.02.1952 Janhuba, Karel ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1951-15.02.1952 Škola povětrnostní služby
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Synoptické ústředí

Ručně vyplněné položky:
01.04.1951-15.02.1952 Výzkumné oddělení
01.04.1951-15.02.1952 Hlavní meteorologický sklad
01.04.1951-15.02.1952 Laboratoř
01.04.1951-15.02.1952 Synoptické oddělení
01.04.1951-DD.09.1951 Aerologické oddělení
Poznámka:
Note:
01.04.1951-15.02.1952 VÚ 4613 Praha
Zdroje:
Sources:
Zdroj: Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef CSc.: Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2009; Ministerstvo obrany ČR-PIC MO 2009
URL : https://www.valka.cz/Technicke-povetrnostni-skolni-ustredi-1951-1952-t107799#383361Verze : 1
Technické povětrnostní školní ústředí
Zřízení: 01.04.1951
Předchůdce: Hlavní povětrnostní ústředna -VÚ 6338 (01.10.1949-31.03.1951)


Zrušení:15.02.1952
Výnosem MNO čj. 0040749-VL ze dne 31.01.1952 " O reorganizaci vojenské povětrnostní služby"


Nadřízené velitelství: Vetitelství letectva MNO-velitel leteckého týlu


Velitel/náčelník:
Čejka, Václav (major)- (01.04.1951-DD.MM.1951)
Janhuba, Karel (major)- (15.12.1951-15.02.1952)


Podřízené součásti a útvary:
- Výzkumné oddělení
- Hlavní meteorologický sklad
- Laboratoř
- Synoptické oddělení Praha-Ruzyně
- Aerologické oddělení (01.04.1951-DD.09.1951)
- Škola povětrnostní služby Prostějov
- 1. povětrnostní ústředna Praha-Kbely
- 2. povětrnostní ústředna Brno-Špilberk
- 3. povětrnostní ústředna Zvolen-Hajníky


Zdroj: Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef CSc.: Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2009; Ministerstvo obrany ČR-PIC MO 2009
URL : https://www.valka.cz/Technicke-povetrnostni-skolni-ustredi-1951-1952-t107799#383378Verze : 0