Main Menu
User Menu

Vereinigte Stahlwerke AG [1926-1945]

VSt / VESTAG

     
Název:
Name:
Vereinigte Stahlwerke AG
Originální název:
Original Name:
Vereinigte Stahlwerke AG
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1926-DD.MM.1945 Vereinigte Stahlwerke AG
Obory výroby:
Production Subjects:
železárny
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1926-DD.MM.1945 Düsseldorf /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.1926-DD.MM.1945 August-Thyssen-Hütte AG
DD.MM.1926-DD.MM.1945 Phoenix AG für Bergbau und Hüttenbetrieb
DD.MM.1926-DD.MM.1945 Gelsenkirchener Bergwerks-AG
DD.MM.1926-DD.MM.1945 Rheinische Stahlwerke AG
DD.MM.1926-DD.MM.1934 Bochumer Verein
DD.MM.1926-DD.MM.1945 Mitteldeutsche Stahlwerke AG
DD.MM.1927-DD.MM.1945 Deutsche Edelstahlwerke AG
DD.MM.1933-DD.MM.1945 Deutsche Eisenwerke AG
Vznik:
Founded:
DD.MM.1926 sloučením šesti ocelárenských koncernů
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1945
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1926 unie šesti železárenských, ocelárenských a uhelných koncernů (Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-AG vzápětí splynul s Gelsenkirchener Bergwerks-AG), dodatečně založeny Mitteldeutsche Stahlwerke, Deutsche Edelstahlwerke a Deutsche Eisenwerke
1933 část kvůli záchraně před krachem znároděna
1945 zánik, v následujících letech část původních podniků obnovena
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vereinigte-Stahlwerke-AG-1926-1945-t107237#382126Verze : 1
MOD