Main Menu
User Menu

>> Dráždivé látky

Respiratory irritants

Dráždivé látkychemické látky s vojenským využitím, ktoré dráždia dýchacie ústrojenstvo. Na rozdiel od slzotvorných látok, dráždivé látky nepôsobia ihneď (v prvých sekundách), ale v priebehu niekoľkých minút - preto zasiahnutí spočiatku necítia potrebu nasadiť ochrannú masku a po nástupe príznakov expozície sa už značná časť látok stihla absorbovať v organizme.


Okrem chlóru ide o látky pevného skupenstva, ktoré účinkujú prostredníctvom jedovatého dymu (aerosólu), ktorý vznikne tepelným a tlakovým účinkom (použitie dymovníc, mín a granátov plnených dráždivými látkami). Jedovatý dym potom pôsobí na oči, alebo pri vdychovaní.


Medzi príznaky zasiahnutia patrí bolesť hlavy, depresia, triaška, nevoľnosť, kŕče v bruchu, vracanie a hnačka. Príznaky pretrvávajú aj niekoľko hodín po expozícií. V prípade použitia látok v interiéri, môžu zasiahnutým spôsobiť vážne ťažkosti, alebo dokonca smrť.


Ochranu proti poľným koncentráciám látok poskytuje ochranná maska. Žiadne ochranné obleče nie nie je potrebné.


Medzi dráždivé látky patrí:
-Adamsit (DM)
-Clark I (DA)
-Clark II (DC)
-Chlór


zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Drazdive-latky-t107209#382051Verze : 0
MOD