Main Menu
User Menu

Langer, Cyril

     
Příjmení:
Surname:
Langer
Jméno:
Given Name:
Cyril
Jméno v originále:
Original Name:
Cyril Langer
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.07.1889 Jistebník /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.05.1953 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Langer-Cyril-t104706#375388Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Langer
Jméno:
Given Name:
Cyril
Jméno v originále:
Original Name:
Cyril Langer
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1904-DD.06.1908 Učitelský ústav, Těšín
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1912-DD.02.1913 Škola jednoročních dobrovolníků, Kroměříž
DD.03.1918-DD.05.1918 Důstojnický kurs, Saint-Maixent
DD.03.1920-DD.09.1920 Kurs pro důstojníky generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.11.1931-DD.06.1932 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1913 kadet rakousko-uherské branné moci
11.11.1916 podporučík srbské armády
09.03.1918 poručík legií
01.10.1918 nadporučík legií
28.02.1919 kapitán legií
01.01.1920 kapitán pěchoty
02.12.1921 štábní kapitán pěchoty
30.08.1922 štábní kapitán generálního štábu
22.12.1922 major generálního štábu
31.12.1924 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
31.07.1934 brigádní generál
01.08.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.05.1929-DD.09.1930 Velitel : Pěší pluk 25
00.11.1930-00.12.1933 Velitel : 5. oddělení /školské a výcvikové/ hlavního štábu branné moci
31.12.1933-31.07.1934 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
31.07.1934-30.09.1936 Velitel : 2. pěší brigáda, velitelství
30.09.1936-24.09.1938 Velitel : 1. divise
25.09.1938-19.10.1938 Velitel : Velitelství okrsku Praha

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1912-DD.11.1912 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 14, Brno
DD.11.1912-DD.02.1913 vojenské studium, Kroměříž
DD.02.1913-DD.09.1913 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 25, Kroměříž
DD.08.1914-DD.09.1914 velitel pěší čety Zembraneckého pěšího pluku č. 33, východoevropské válčiště
04.09.1914-04.09.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1914-DD.11.1916 ruské zajatecké tábory
DD.11.1916-DD.12.1917 velitel pěší čety 7. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště a přesun
DD.12.1917-DD.03.1918 velitel pěší čety 1. pěšího pluku, balkánské válčiště
DD.03.1918-DD.05.1918 vojenské studium, Saint-Maixent
DD.05.1918-DD.07.1918 velitel pěší čety 21. československého střeleckého pluku, západoevropské válčiště
DD.07.1918-DD.09.1918 velitel výcvikové roty Československého náhradního střediska, Cognac
DD.09.1918-DD.12.1918 velitel pěší čety 31. československého střeleckého pluku, italské válčiště a přesun
DD.12.1918-DD.08.1919 velitel pěší roty 31. československého střeleckého pluku, slovenské válčiště
DD.08.1919-DD.10.1919 velitel praporu 31. československého pěšího pluku, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.03.1920 velitel praporu Střeleckého pluku č. 37, Košice
DD.03.1920-DD.09.1920 vojenské studium, Praha
DD.09.1920-DD.11.1921 důstojník štábu Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.11.1921-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.09.1923 důstojník 1. oddělení /organizačního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1923-DD.09.1925 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus, Užhorod
DD.09.1925-DD.02.1928 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Košicích, Košice
DD.02.1928-DD.10.1928 odborná stáž u Rumunské královské armády
DD.10.1928-DD.05.1929 přidělený důstojník branné moci u Velitelství četnictva, Praha
DD.05.1929-DD.10.1930 velitel Pěšího pluku 25, Lučenec
DD.10.1930-DD.11.1931 přednosta 5. oddělení /školského a výcvikového/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.11.1931-DD.06.1932 vojenské studium, Praha
DD.06.1932-DD.12.1933 přednosta 5. oddělení /školského a výcvikového/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.12.1933-DD.09.1936 velitel Pěší brigády 2
DD.09.1936-DD.09.1938 velitel Divise 1, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Velitelství okrsku Praha
DD.10.1938-DD.07.1939 velitel Divise 1, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Medaile za vojenské zásluhy
Military Merit Medal
Медаља за Војничке врлине
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Pamětní válečná medaile 1915-1918
War Medal 1915-1918
Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915-1918
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1928

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1935

Řád rumunské koruny 2. třída
Order of Crown of Romania 2nd Class
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Langer-Cyril-t104706#375390Verze : 0
MOD