Main Menu
User Menu

272. divize lidových granátníků [1944-1945]

272nd People's Grenadier Division

272. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
272. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
272. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
575. divize lidových granátníků
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.09.1944-DD.11.1944 Velitelství záložního vojska
DD.11.1944-DD.12.1944 7. armáda
DD.12.1944-DD.04.1945 LXXIV. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
17.09.1944-30.09.1944 Kittel, ? (Oberst)
30.09.1944-16.12.1944 Koßmala, Eugen (Oberst)
16.12.1944-DD.04.1945 König, Eugen (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

17.09.1944-DD.04.1945 Divizní jednotky 272
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/272-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10243#465432Verze : 0
MOD
272. Volksgrenadier-Division byla zničena v dubnu 1945.

Operace:
Západní Německo (09/1944 - 04/1945)

Organizace:
Granátnický pluk 980
Granátnický pluk 981
Granátnický pluk 982
Dělostřelecký pluk 272
Zásobovací jednotka
URL : https://www.valka.cz/272-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10243#31061Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
říjen 1944
formování
BdE

Döberitz
listopad 1944
záloha
7. armee
B
vrchovina Eifel (ve stř. Porýní)
prosinec 1944
LXXIV
7. armee
B
vrchovina Eifel (ve stř. Porýní)
leden 1945
LXXIV
15. Armee
B
vrchovina Eifel (ve stř. Porýní)
únor 1945 - březen 1945
LXXIV
5. Pz. Armee
B
vrchovina Eifel (ve stř. Porýní)
duben 1945
LXXIV
15. Armee
B
Hessen, Harz
URL : https://www.valka.cz/272-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10243#100958Verze : 0