Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Babí Jar - 29.-30.9.1941

📕8.893 🕔17.10.2005

Německo-ukrajinský masakr kyjevských Židů

Zobrazit celý článek

Generalfeldmarschall Fedor von Bock

📕4.163 🕔28.12.2012

Životopis poľného maršála.

Zobrazit celý článek

Příhraniční incidenty na Frýdlantsku v září 1938

📕28.267 🕔16.11.2004

Jeden z nejsevernějších koutů České republiky, frýdlantský výběžek, byl svou polohou a národnostním složením předurčen, aby jako ideální místo posloužil SdP (Sudetendeutsche Partei) a Freikorpsu k eskalaci napětí a teroru v této oblasti vůči složkám finanční stráže, četnictvu, jednotkám SOS (Stráž obrany státu) i českému obyvatelstvu, či antinacistům. Stejná situace panovala i v dalších místech Sudet, kde chyběly jednotky československé armády. Například v sousedním šluknovském výběžku.

Zobrazit celý článek

Protektorátní projevy - díl IX. ( závěr )

📕16.420 🕔26.04.2005

Slib národa

Zobrazit celý článek

Protektorátní projevy - díl VI

📕12.025 🕔29.03.2005

Manifestací svolaných vládou Protektorátu Čechy a Morava do všech větších měst se účastnily mnozí ministři. Snažili se o vylepšení obrazu českého národa v očích Hitlera poté, co byl spáchán atentát na protektora Heydricha a poté, co obávaný kat zemřel. Nejpilnější v tomto ohledu byl samozřejmě Emanuel Moravec. Jako protektorátní ninistr školství a lidové osvěty si své povinnosti plnil ze všech sil, což dokazuje i jeho projev, přednesený v Brně 12. června 1942. Dva dny po tragédii v Lidicích.

Zobrazit celý článek

Protektorátní projevy - díl VII

📕13.250 🕔13.04.2005

Psychologický nátlak ze strany protektorátní vlády, její hrozby a sliby amnestie pro ty, kteří udají každého, kdo se nějakým spůsobem podílel na atentátu na tyrana Heydricha i slib amnestie od K.H. Franka, jakož i teror ze strany okupantů přinesl své ovoce.

Zobrazit celý článek

Protektorátní projevy - díl VIII

📕12.593 🕔19.04.2005

V každé těžké době, v moderních dějinách, vystupují v čele našich dějinnných událostí studenti a umělci v boji za svobodu. Mám na mysli roky, 1938, 1939, 1968, 1989. Bohužel v čase po atentátu na Zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byli umělci dobrovolně či z obav o ztrátu svého zaměstnání, či strachu z nařčení ze schvalování atentátu, účastni na návratu neposlušného národa, nebo alespoň jeho části do loyality vůči Velkoněmecké říši.

Zobrazit celý článek

Protektorátní projevy – díl I

📕18.735 🕔04.01.2005

Třetí den po atentátu na R. Heydricha, 30.května 1942, pronesl protektorátní prezident Dr. Emil Hácha v 19.00 do českého rozhlasu tento projev ...

Zobrazit celý článek

Protektorátní projevy – díl II

📕11.982 🕔04.01.2005

Výzva vlády Protektorátu Čechy a Morava

Zobrazit celý článek

Protektorátní projevy – díl III

📕12.400 🕔01.02.2005

rozhlasový projev E. Moravce

Zobrazit celý článek

Protektorátní projevy – díl IV

📕11.764 🕔01.03.2005

V úterý 2. června 1942, šest dní po atentátu na Zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera a generála policie Reinharda Heydricha a dva dny před jeho smrtí, konalo se v Praze na Staroměstském náměstí veřejné shromáždění. Na výzvu protektorátní vlády se večer tento den kolem 65 000 Pražanů sešlo, aby odsoudilo atentát, distancovalo se od tohoto činu, vyjádřilo podporu protektorátní vládě a věrnost Velkoněmecké říši.

Zobrazit celý článek

Protektorátní projevy – díl V

📕16.691 🕔16.03.2005

Zastupující ríšský protektor SS Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich podlehl 4. června 1942 zraněním, která utrpěl při odvážné akci československých parašutistů. Atentát tak došel svého naplnění. Protektorátní president dr. E. Hácha zaslal Hitlerovi soustrastný telegram . Ministr Moravec pronesl řeč do českého rozhlasu.

Zobrazit celý článek

PzKpfw. I

📕5.196 🕔06.12.2005

Základní řada německých lehkých tanků PzKpfw.I

Zobrazit celý článek

Úmluva o nepromlčitelnosti válečný zločinů a zločinů proti lidskosti

📕4.163 🕔10.10.2006

Text mezinárodní dohody o válečných zločinech z 31.12.1969.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře