Protektorátní projevy – díl V

Autor: Lubor Dub / dodo 🕔︎︎ 👁︎ 24.522

Zastupující ríšský protektor SS Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich podlehl 4. června 1942 zraněním, která utrpěl při odvážné akci československých parašutistů. Arentát tak došel svého naplnění. Protektorátní president dr. E. Hácha zaslal Hitlerovi soustrastný telegram. Ministr Moravec pronesl řeč do českého rozhlasu.

Soustrastný telegram státního presidenta dr. Emila Háchy vůdci Adolfu Hitlerovi

Jeho Excelenci Vůdci Adolfu Hitlerovi, Vůdcův hlavní stan.

Reklama

Nejvřelejší přání, které jsem choval já a celý český národ, aby Říši a obzvláště též zemím Čechy a Morava byl při životě zachován pan Zastupující ríšský protektor generál Reinhard Heydrich, jehož stihla zákeřná ruka najatých vrahů, se nesplnilo.

V této hodině trpkého bolu byl vyburcován cit pro spravedlnost i nejposlednějšího poctivého příslušníka českého národa a z našeho upřímného srdce prýští jediná touha, abychom nyní s ještě větším napětím všech sil přispěli k tomu, aby definitivní pád Anglie a jí placených uprchnuvších zrádců národa se stal odplatou také za tuto potupu, způsobenou naší domovině.

Jménem svým vlastním i ve jménu protektorátní vlády prosím Vaší Excelenci, aby zároveň s projevem našeho nejhlubšího smutku přijala i oddané ujištění naší nezlomné věrnosti Vám a Říši.

Praha, 4. června 1948

Státní president
Dr. Emil Hácha

Reklama


Emanuel Moravec

V tento den ve 20.30 hodin vystoupil se svým projevem v českém rozhlase ministr školství a ministr lidové osvěty Emanuel Moravec.

Lide český!

Jménem pana státního presidenta a vlády Čech a Moravy obracím se k tobě ve chvíly nad jiné vážné a smutné. Zastupující ríšský protektor SS - Obergruppenführer a generál policie Reinhard Heydrich podlehl dnes ranám. Zločin z 27. května přivodil smrt jednomu z nejzasloužilejších mužů německé národněsocialistické revoluce. Generál Heydrich oblíbil si naši zemi a váži si českého pracujícího člověka. Byl naším přítelem a přes svou vojenskou strohost nechával mluvit svému srdci, když šlo o to, pomoci potřebným. Těšili jsme se, že tento veliký muž vynikajících vlastností, před kterým byla otevřena slibná budoucnost, bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak, když umožnil londýnským zločincům zavraždit zde u nás nejvýznamněšího příslušníka Říše.

Plni smutku a zlých předtuch stojíme dnes na rozcestí, z něhož vede jen jeden směr k zítřku. Říše ztratila velikého muže. Je na nás, abychom, co bude v našich silách, tuto ztrátu odčinili. Více než dosud celý český národ musí vypnout své síly, aby výkonem Říši dokázal, že je rozhodnut s ní sdílet nejen dobré a zlé, nýbrž také o její vítězství se co nejvíce zasloužit.

Pan státní president společně s vládou tě žádají, abys v budoucnu pečlivě vážil každé své počínání.Je-li k českému národu osud nešetrný, stačí málo, aby z dnešního neštěstí stala se národní katastrofa. Nestačí pro zítřek, abychom zločin slovy odsuzovali a zavražděného německého hrdinu slovy litovali.

Musí ti být jasné, vlastně ještě jasnější než dosud, že budoucnost českého národa těsně souvisí s osudem Velkoněmecké říše, že její rány jsou ranami našimi a její nepřítel nepřítelem tvým. Zápas je tuhý, nepřítel lstivý a útočný. Vůdce Velkoněmecké říše Adolf Hitler ztratil znamenitého náčelníka SS a státníka. Projev na Staroměstském náměstí 2. června ukázal však, že k Vůdci našel cestu celý český národ v tom okamžiku, kdy se vymkl teroru šeptalů a škodlivému vlivu nepřátelských vysílaček.

Český národ sdílí dnešní smutek pana státního presidenta a vlády Čech a Moravy, jako s námi sdílel rozhořčení nad hanebným atentátem. Den za dnem prohlubuje se propast mezi zločinci, kteří pana Zastupujícího říšského protektora zavraždili, a mezi českým národem, který si uvědomil vážnost hodiny. Máme-li o co Prozřetelnost prositi, pak aby vyhověla naší upřímné touze a zbavila nás od zlého, kterým nás bezohledná zločinná emigrace souží a udolává.

Jsou chvíle, kdy se obracíme na vyšší moc za těžké bídy. Tehdy voláme po spravedlnosti a prosíme, aby trestala a odplatila. V tomto černém týdnu, který nám připravili londýnští kati, často jsme se obraceli k nebesům ve víře, že Vůdce učiní rozdíl mezi českým národem a vrahy a že nám umožní, abychom všemi silami mu byli nápomocni v jeho boji za lepší svět. S odporem znovu odmítáme za tebe, lide český, každou spoluvinu na zločinu i vraždě a že jsme přesvědčeni, že nebude Čecha, který by dopustil, aby Vůdce a Říše byli jen v nejmenším na pochybách o naší věrnosti a oddanosti.

Smutek Říše sdílíme v těžkém pokoření, že zločinci byli naši blízcí po jazyku, i když zcela cizí po krvi a duši. Třeba nás srdce bolí, nepovolujeme v práci, neochabujeme ve víře, která je spjata s vítěstvím německých zbraní. S Vůdcem za Novou Evropu - s Říší do nové budoucnosti!

Další článek nás posune do 12. června 1942, kdy E. Moravec ve svém projevu na manifestaci v Brně mimo jiné velice stručně zmínil vyhlazení Lidic.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více