Protektorátní projevy – díl II

Autor: Lubor Dub / dodo 🕔︎︎ 👁︎ 19.834

Po likvidaci domácího českého odboje se naše vláda v emigraci dostala do situace, kdy měla pouze chabé argumenty pro svá jednání o zrušení Mnichovské dohody a o poválečném uspořádání Československa. Potřebovala nějaký čin, kterým by dokázala touhu Čechů i Slováků po svobodě. Mocnostem se situace mohla jevit takto: Češi jsou spokojeni se svou úlohou ve Třetí Říši, jsou její zbrojovkou a oázou klidu a míru. Slováci jsou dokonce Hitlerovi spojenci, aktivně zapojení do války proti SSSR a ve válečném stavu s Anglii a USA. V té době ještě nebylo zcela jasné, jestli budeme po válce patřit mezi spojence, či mezi jak se naštěstí ukázalo později poražené členy Osy. Nemůžeme si myslet, že hranice uznané později spojeneckými mocnostmi tak jak je známe dnes, byli samozřejmostí.

Proto byli do protektorátu vysláni parašutisté, aby podpořili domácí odboj a provedli čin, který by jasně ukázal, na které straně stojíme. Vše vyústilo v atentát na Zastupujícího říšského protektora, SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha, což byl jeden z největších činů odboje na okupovaných územích Evropy během WWII.

Reklama


Vláda Jaroslava Krejčího (19. 1. 1942–19. 1. 1945)

To samozřejmě vyvolalo reakci i v protektorátní vládě, která nemohla nečinně přihlížet a přišla s projevy jak do rozhlasu a tisku, tak na veřejných manifestacích konaných po celých Čechách.

Výzva vlády Protektorátu Čechy a Morava

Spoluobčané – Češi a Češky!

Několik Čechů, nepřítelem zaplacených, dopustilo se hanebného činu, který může mít pro český národ ty nejtěžší následky nyní i v budoucnu. Dnes je jisté, že atentát, spáchaný 27. Května na pana Zastupujícího říšského protektora, byl připraven v cizině panem Benešem a jeho lidmi.

V naší zemi byl a je vzorný klid. Velkoněmecká říše tuto skutečnost ocenila  a ústy pana Zastupujícího říšského protektora právě den před hnusným činem Benešových agentů úkoly české autonomie podstatně rozšířila.

Snahou vlády od ledna tohoto roku bylo přesvědčiti Vůdce o věrnosti českého národa Velkoněmecké říši a tím docílit, aby byla postupně odbourána určitá opatření, která se strany Velkoněmecké říše byla nutná proti těm Čechům, kteří se dali svésti nepřítelem. Práce se nám dařila. Mnoho českých lidí bylo zachráněno, rozsudky zmírněny a ortely odloženy. Co u nás emigranti pokazili, to jsme hleděli napravit. A tu z čista jasna strašlivý zločin ohrozil vše, co bylo dosud námi dosaženo.

Reklama

Když pan Beneš v roce 1938 zavedl český národ na okraj zkázy, vzdal se dobrovolně presidenství a odešel do ciziny se slibem, že do české politiky zasahovat nebude. Pan Beneš však nedodržel své slovo, prohlásil sám sebe v Londýně presidentem jen proto, aby jako placený britský agent uvrhl naši vlast znovu do neštěstí. A tak se stal strůjcem a pomahačem na činu, který musíme označit jako nejtěžší zločin na českém národě. Beneš se svými přisluhovači velmi dobře je si toho vědom, že Velkoněmecká říše musí nemilosrdně potrestat takový zločin, který směřuje k tomu, aby jí v jejím osudovém boji oslabil. Pan Beneš ví, že žene vstříc jisté smrti i s jejich rodinami ty pošetilce, které v naší zemi štve proti Říši.

Kdyby všichni Češi se řídili pokyny své zákonné vlády, mohla by Velkoněmecká říše omezit svá bezpečnostní opatření v naší zemi na míru co nejmenší. Půjdou-li široké vrstvy českého lidu klidně ta svou prací, nebude zatýkání ani trestů. Neklid v naší zemi potřebují jen ta individua od Angličanů a Židů koupená, aby pan Beneš na nových německých válečných úspěchů dostal propagační materiál, za který by mohl v Londýně dále pobírat své jidášské groše.

Vláda Čech a Moravy učiní proto všechno, aby potřela a vymítila zločineckou práci Beneše a jeho agentů všemi prostředky, kterých může použít. K tomu požaduje obětavou spolupráci všech Čechů. Široké vrstvy českého národa, podobně jako jejich vláda, pevně a věrně stojí za Velkoněmeckou říší. V této těžké hodině, kdy jde o všechno, co českému člověku je drahé a svaté, musí vláda dnes i v budoucnu zůstat tvrdou tak dlouho, až se jí podaří V Čechách a na Moravě nemilosrdně vymítit ty elementy, které slouží Anglii a všem nepřátelům říše, a kterým, jak každému Čechu dnes konečně musí být jasné, je osud českého národa naprosto lhostejný.

Vláda Čech a Moravy proto prohlašuje:

Kdo jde s Anglií a jejími spojenci, je veřejným nepřítelem českého národa a tak s ním také bude naloženo. Škůdcem národa je každý, kdo podobná individua skrývá a kdo jejich činnosti všemi prostředky nezabrání. Chce-li český národ žít, nesmí ochabovat ve své práci a v boji za Říši a za svou vlast.

V Praze dne 30. května 1942.

Předseda vlády dr. Jaroslav Krejčí
Ministr vnitra Richard Bienert
Ministr hospodářství a práce dr. Walter Bertsch
Ministr školství a národní osvěty a vedoucí Úřadu lidové osvěty Emanuel Moravec
Ministr dopravy a techniky dr. Jindřich Kamenický
Ministr financí dr. Josef Kalfus
Ministr zemědělství a lesnictví Adolf Hrubý

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více