Main Menu
User Menu
Zoe – byzanská cisárovná


Narodila sa v roku 978. Jej otec bol byzanský cisár Konštantín VIII. Mala dve sestry Eudokiu a Theodoru.


V roku 996 sa v Konštantínopole začali rokovania medzi cisárom Basilom II. a vyslancami cisára Ota II. o sobáši Zoe a mladého cisára Ota III. Tieto rokovania sa pretiahli až do roku 1001. Zakrátko boli Zoe a Oto, na diaľku, zasnúbení. Začiatkom roku 1002 dorazila Zoe aj so svojím sprievodom do Bari, kde sa dozvedela smutnú novinu. Jej ženích Oto III. 24. januára 1002 zomrel na maláriu.


Jej otec Konštantín VIII. Jej v roku 1028 vybral za manžela Romana III. Keďže Konštantín nemal mužského potomka, jeho zať sa mal stať cisárom. Roman a Zoe boli zosobášení 12. novembra 1028, len tri dni pred Konštantínovou smrťou. Romanos mal vtedy šesťdesiat a Zoe päťdesiat rokov. Keď trocha naivný Romanos pochopil, že jeho päťdesiat ročná manželka mu už asi ťažko porodí nasledovníka, prestal si Zoe všímať. Jej príjmy obmedzil len skromný dôchodok. Pomsta opovrhnutej manželky nedala na seba dlho čakať. Zoe si našla mladého milenca ešte ani nie dvadsať ročného Michala IV. Ktorému výdatne pomáhal jeho brat eunuch Ioannes zvaný Ofranotrofos, dôverník zosnulého cisára Konštantína VIII. Zakrátko cisár Romanos ochorel záhadnou chorobou, ktorá mala znaky postupnej otravy. Tých, ktorí by na túto skutočnosť mohli cisára upozorniť, boli z jeho blízkosti odstránení a ostatných umlčalo Zoino zlato. 11. apríla 1034 Romanos zomrel, no nie na otravu, ale utopil sa v kúpeli.


Ešte v tú istú noc konštantínopolský patriarcha zosobášil Michala IV. a Zoe. Michal sa týmto aktom stal cisárom. Jeho brat Ioannes Ofranotrofos sa obával, že Michal dopadne tak, ako Romanos, preto uzavrel Zoe do ženských komnát cisárskeho paláca a prísne kontroloval jej styk s okolitým svetom. Koncom roku 1041 donútil Ioannes Ofranotrofos Zoe, aby si adoptovala jeho synovca Michala V. Jej manžel Michal IV. zomrel 10. decembra 1041. Po jeho smrti sa Zoe stala cisárovnou a jej adoptívny syn Michal V. jej spolucisárom. Lenže Michalovou ambíciou bolo stať sa cisárom. A to sa mohlo stať len vtedy, ak by sa nejakým spôsobom zbavil Zoe. Po Veľkej noci 1042 obvinil Michal svoju adoptívnu matku z travičstva a poslal ju do vyhnanstva na Princov ostrov. Michal však nerátal s obrovskou popularitou cisárovnej u konštantínopolského obyvateľstva. To sa vzbúrilo a zaútočilo na cisársky palác. Michal narýchlo povolal cisárovnú späť. Ale ani to nezastavilo konštantínopolský ľud. Michal musel utiecť do Studijského kláštora. Tam ho však zastihli prívrženci Zoinej sestry Theodory a na jej príkaz ho oslepili. Po týchto udalostiach vyhlásila Zoe svoju sestru Theodoru za spolucisárovnú.


Ich spoločná vláda však trvala len dva mesiace. No ich vláda bola natoľko neúspešná, že senát, ktorý bol už niekoľko storočí len akousi dekoráciou štátnej moci, rozhodol, že cisárom sa musí stať muž. Voľba padla na Konštantína IX. Monomacha. 11. júna 1042 sa Zoe a Konštantín uzavreli manželstvo. Konštantín nezopakoval chyby svojich predchodcov a rešpektoval Zoe a Theodoru, ako svoje spolucisárovny.


Zoe zomrela v júni 1050.


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8
URL : https://www.valka.cz/Zoe-t62956#224869Verze : 0