Main Menu
User Menu

Zkratky v ročních schematismech

Diskuse
Prosím o pomoc velmi fundované badatele s úzkým zaměřením na zkratky Surprised) při rozluštění dvou typizovaných vojenských zkratek, z nichž jedna není uvedena s vysvětlujícím překladem ani v seznamu zkratek na začátku schematismu. Ve schematismu z roku 1914 za jménem: Oblt. Carl Tuma, značky získaných vyznamenání, (ük.) Millntdtr.


To (ük.) znamená dle vysvětlivek überkomplett - ale co tím autor vlastně chtěl řící v kontextu s R-U zařazením důstojníků v rámci pluku nebo mimo něj (např. učitelé na školách, působení na min. války), pokud to nechci pouze otrocky přeložiti?
A co je ta druhá zkratka Millntdtr. - to netuším vůbec.
Jde mi o to, že to byla jistě zodpovědná funkce nebo zaměření v rámci pluku či mimo něj, neboť dotyčný důstojník do roku 1918 povýšil a byl opakovaně velmi vysoce vyznamenán: FJO-R.(KD), MVK(KD)s meči, Signum Laudis na stuze MVK s meči.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-v-rocnich-schematismech-t188821#548287Verze : 0
Řekl bych, že überkomplett bude nadpočetný.
V tomto případě důstojník, který je zařazen u pluku, ačkoliv se s ním (resp. jeho tabulkou a hodností) ve standardní schematizaci pro pěší pluk nepočítá. Třeba měl pluk předepsány pro své potřeby čtyři podplukovníky. Ten pátý je "nadplán". Je to velitel doplňovacího okrsku a z nějakého důvodu byl zařazen (třeba aby někde byl) do stavu tohoto pluku (ostatně pluk měl přidělen právě tento okrsek), ačkoliv v tom pluku asi neplnil žádnou funkci. Ostatně v případě všech ük je vidět, že mají nějakou funkci, kterou by člověk v rámci pluku nehledal (velitel doplňovacíh okrsku ve Vysokém Mýtu, referent na tom samém okrsku, pracovník válečného archivu, učitel? na vojenské reálce v Hranicích an Moravě, důstojníci přidělení na generální štáb?, pracovník vojenského geografického ústavu, ten Millntdtr nebo Millntdir? + důstojníci u kterých je uveden jiný pluk (buďto přiděleni k nim, nebo od nich, nevím přesně).


To druhé mě zatím nenapadá, co by to mohlo být. Bohužel na kukačky jsem v poslední době neměl moc čas. Sad
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-v-rocnich-schematismech-t188821#548297Verze : 0
MOD
Tak mě přeci jen něco napadlo.


Podle mě to není Millntdtr, ale MilIntdtr, tj. nejsou tam dvě malá "l", ale malé "l" a po něm velké "I". Takže co takhle Millntdtr čili Militärintendantur (resp. Militär-Intendantur)? Takže vojenská intendantura čili vojenská hospodářsko-správní služba.
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-v-rocnich-schematismech-t188821#548298Verze : 1
MOD
Děkuji za príma pomoc, je to tak, ověřil jsem to ještě v jinde uveřejněných zkratkách s celým názvem a jde o nadpočetného v rámci pluku, ale u pluku oficiálně vedeného včetně egalizace na výložkách. Druhý význam jsem vzhledem k podobnosti nepřesně opsal a jde opravdu o intendanturu. Lepší kvalita schematismu: kramerius.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Zkratky-v-rocnich-schematismech-t188821#548509Verze : 0