Main Menu
User Menu

Vyšší doplňovací velitelství Banská Bystrica [1993-RRRR]

Higher Replacement Headquarters Banská Bystrica / Vyššie doplňovacie veliteľstvo Banská Bystrica

     
Název:
Name:
Vyšší doplňovací velitelství Banská Bystrica
Originální název:
Original Name:
Vyššie doplňovacie veliteľstvo Banská Bystrica
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
Vyšší doplňovací velitelství Banská Bystrica
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1993-01.11.1994
01.11.1994-01.07.2002 Generální štáb Armády Slovenské republiky
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-DD.MM.RRRR Banská Bystrica, Kasárny na ul. ČSA
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1993-DD.MM.RRRR 1/33. strážní rota

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Vyssi-doplnovaci-velitelstvi-Banska-Bystrica-1993-RRRR-t184077#537533Verze : 0
MOD