Main Menu
User Menu

Výsadková škola Armády Spojených států

United States Army Airborne School

     
Název:
Name:
Výsadková škola Armády Spojených států
Originální název:
Original Name:
United States Army Airborne School
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vysadkova-skola-Armady-Spojenych-statu-t190603#551065Verze : 0
MOD
Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.07.1941 DD.08.1941 Gavin, James Maurice
DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Bolger, Daniel P.
DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Christman, Daniel William
DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Clark, Wesley Kanne
DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Conway, Theodore John
DD.MM.RRRR DD.MM.1974 Donley, Michael Bruce
DD.MM.RRRR DD.MM.RRRR Gronski, John L.
DD.MM.RRRR DD.MM.1964 Marsh, John Otho
URL : https://www.valka.cz/Vysadkova-skola-Armady-Spojenych-statu-t190603#551245Verze : 0
MOD