Main Menu
User Menu

Výcvikové středisko vojskové protivzdušné obrany [1993-2000]

Anti-Aircraft Defence Training Centre of Land Troops

Výcvikové stredisko vojskovej protivzdušnej obrany

     
Název:
Name:
Výcvikové středisko vojskové protivzdušné obrany
Originální název:
Original Name:
Výcvikové stredisko vojskovej protivzdušnej obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
Výcvikové středisko vojskové PVO
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2000
Nástupce:
Successor:
Výcvikové stredisko protivzdušnej obrany pozemného vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-01.09.1994 Veliteľstvo Armády SR
01.09.1994-01.01.2000 Generálny štáb Armády SR
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-01.01.2000 Poprad, Podtatranské kasárne Hrdinov Dukly

Velitel:
Commander:
01.01.1993-DD.MM.1997 Horvát, Ján (Podplukovník)
DD.MM.1998-DD.MM.RRRR Poperník, Ladislav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

04.01.1994-31.12.1999 Veliteľstvo a štáb
04.01.1994-31.12.1999 514. strážny prápor
04.01.1994-31.12.1999 Organizačné prvky
04.01.1994-31.12.1999 Veliteľská batéria
04.01.1994-31.12.1999 Protilietadlová batéria
04.01.1994-31.12.1999 Protilietadlová raketová batéria - výcviková
04.01.1994-31.12.1999 Protilietadlová delostrelecká batéria - výcviková
Čestný název:
Honorary Name:
04.01.1994-31.12.1999
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 4564
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Ročenka MOSR 2002 ISBN 80-88842-62-x
URL : https://www.valka.cz/Vycvikove-stredisko-vojskove-protivzdusne-obrany-1993-2000-t48858#294049Verze : 1
MOD