Main Menu
User Menu

Východní front [1919-1920]

Vostočnyj front

Восточный фронт
Východní front


Z důvodu koordinace bojové činnosti samostatné Západní a Sibiřské armáda a říční vojenské flotily byly tyto podřízeny rozkazem Vrchního velitele č. 149 ze dne 20. června 1919 gen. Diterichsovi, který měl pravomoce velitele frontu.
14. červemce byly Západní a Sibiřská samostatná armády přměněny na:
1. armádu - velitel genpor. Pepeljajev,
2. armádu - velitel genpor. Lochvickij a
3. armádu - velitel genmjr. Sacharov.
Veliteli frontu byly podřízeny i Tjumenský a Kurganský vojenský okruh.


Prameny:
https://www.rusarchives.ru/index.shtml
URL : https://www.valka.cz/Vychodni-front-1919-1920-t56482#205761Verze : 0
Velitelství frontu bylo zrušeno 20. února 1920.


velitelé:
genpor. M. K. Diterichs (20. června - 4. listopadu 1919)
genpor. K. V. Sacharov (4. listopadu - 9. prosince 1919)
genmjr. V. O. Kappel (9. prosince 1919 - 25. ledna 1920)
genmjr. S. N. Vojcechovskij (25. ledna - 20. února 1920)


Prameny:
https://www.rusarchives.ru/index.shtml
URL : https://www.valka.cz/Vychodni-front-1919-1920-t56482#205763Verze : 0