Main Menu
User Menu

Všeruský ústřední výkonný výbor sovětů dělnických, vojenských a rolických zástupců [1917-1918]

Vserossijskij Centralnyj Ispolnitělnyj Komitět Sovětov rabočich, soldatskich i kresťjanskich deputatov

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (ВЦИК)
Všeruský ústřední výkonný výbor sovětů dělnických, vojenských a rolických zástupců


Byl zvolen po bolševickém puči na II. všeruském sjezdu sovětů. V lednu 1918 byl přejmenován na Všeruský ústřední výkonný výbor sovětů dělnických, vojenských, rolických a kozáckých zástupců.


předsedové:
L. B. Kameněv (od 9. listopadu 1917)
Ja. M. Sverdlov (od 21. listopadu 1917)
URL : https://www.valka.cz/Vserusky-ustredni-vykonny-vybor-sovetu-delnickych-vojenskych-a-rolickych-zastupcu-1917-1918-t61711#222296Verze : 0