Main Menu
User Menu

Vorlíček, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Vorlíček
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Vorlíček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál justiční služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.11.1868 Sojovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vorlicek-Vaclav-t110706#389641Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Vorlíček
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Vorlíček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1879-DD.07.1887 Státní gymnasium, Praha
DD.10.1888-DD.07.1893 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1887-DD.05.1888 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.08.1893-DD.05.1895 Kurs pro vojenské auditory, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1888 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1889 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1895 nadporučík auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1897 setník auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1909 major auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1914 podplukovník auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1917 plukovník auditor rakousko-uherské branné moci
14.11.1918 plukovník justičního sboru
01.11.1919 plukovník justiční služby
29.12.1922 generál justiční služby V. hodnostní třídy
16.12.1927 generál justiční služby
01.01.1930 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.04.1925-DD.10.1929 Velitel : Úřad generálního vojenského prokurátora

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1887-DD.11.1887 jednoroční dobrovolník Vozatajského pluku č. 3, Praha
DD.11.1887-DD.05.1888 vojenské studium, Praha
DD.08.1893-DD.05.1895 vojenské studium, Wien
DD.05.1895-DD.04.1900 justiční referent Pěšího pluku č. 5, Miskolcz
DD.04.1900-DD.09.1901 justiční referent Pěšího pluku č. 66, Kassa
DD.09.1901-DD.05.1902 vyšetřující soudce Posádkového soudu, Kassa
DD.05.1902-DD.11.1905 vyšetřující soudce Posádkového soudu, Wien
DD.11.1905-DD.04.1908 správce Posádkového soudu, Komárom
DD.04.1908-DD.04.1914 vyšetřující soudce Posádkového soudu, Wien
DD.04.1914-DD.03.1915 justiční referent velitelství X. sboru, Przemysl a východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.05.1915 vyšetřující soudce Polního soudu 3. armády, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.09.1917 správce Polního soudu 4. armády, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.11.1918 náměstek generálního zástupce Úřadu generálního vojenského zástupce, Wien
DD.11.1918-DD.05.1920 náměstek generálního zástupce Úřadu generálního vojenského zástupce, Praha
DD.05.1920-DD.04.1925 náměstek generálního prokurátora Úřadu generálního vojenského prokurátora, Praha
DD.04.1925-DD.10.1929 generální prokurátor Úřadu generálního vojenského prokurátora, Praha
DD.10.1929-DD.12.1929 zdravotní dovolená
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1907

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1911

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1917

Řád Františka Josefa důstojník
Order of Franz Joseph Officer
Franz Joseph Orden Offizierskreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vorlicek-Vaclav-t110706#389642Verze : 0
MOD