Main Menu
User Menu

Vojenské velitelství Sibiň

Militärkommando in Hermannstadt

     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Sibiň
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Hermannstadt
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
12. sbor
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1914-DD.MM.1916 Sibiň
DD.MM.1916-DD.MM.1918 Debrecín
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.10.1914 Schreitter von Schwarzenfeld, Franz ( )
DD.10.1914-DD.01.1915 Mattanovich, Ernst ( )
DD.01.1915-DD.10.1917 Njegovan, Viktor von ( )
DD.10.1917-DD.09.1918 Hordt, Theodor von ( )
DD.09.1918-DD.11.1918 Plank von Uszok, Eduard ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast XII
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Sibin-t68691#378880Verze : 0
MOD
Zborová oblasť XII.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Sibiň


časť monarchie: Uhorsko
oblasti patriace k zboru: Sedmohradsko


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Sibin-t68691#240877Verze : 0