Main Menu
User Menu

Víceúčelová logistická peruť floty 30 [2018- ]

Fleet Logistics Multi-Mission Squadron 30 / VRM-30

     
Název:
Name:
Víceúčelová logistická peruť floty 30
Originální název:
Original Name:
Fleet Logistics Multi-Mission Squadron 30
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.12.2018
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.12.2018-10.10.2019 Křídlo vzdušného velení a řízení a logistiky
10.10.2019-DD.MM.RRRR Víceúčelové logistické křídlo floty 1
Dislokace:
Deployed:
14.12.2018-DD.MM.RRRR Coronado, Naval Base Coronado

Velitel:
Commander:
14.12.2018-DD.MM.RRRR Hermann, Trevor F. (Commander)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.2020-DD.MM.RRRR CMV-22B Osprey
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.navy.mil
www.secnav.navy.mil [PDF]
URL : https://www.valka.cz/Viceucelova-logisticka-perut-floty-30-2018-t225854#628647Verze : 0
MOD