Main Menu
User Menu

Velitelství zemské obrany v Tyrolsku

Landesverteidigungskommando in Tirol

     
Název:
Name:
Velitelství zemské obrany v Tyrolsku
Originální název:
Original Name:
Landesverteidigungskommando in Tirol
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.05.1915
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR italské válčiště / Italian Theatre of War

Velitel:
Commander:
24.05.1915-14.03.1916 Dankl von Kraśnik, Viktor ( )
14.03.1916-28.07.1916 Roth von Limanowa-Lapanow, Josef ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pichler, Kletus von ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR 88. brigáda zemských střelců
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR 91. pěší divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 53. půlbrigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
https://www.elib.hu/06000/06051/html/#d1e2399
www.weltkriege.at
URL CZ: https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemske-obrany-v-Tyrolsku-t106376#379913Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Landesverteidigungskommando-in-Tirol-t106376#379913Version : 0
MOD
Podřízené jednotky na podzim 1915:


53. půlbrigáda - rajon I (Ortler)
88. brigáda zemských střelců - rajon II (Tonale)
91. pěší divize - rajon III (úseky Judicarien a Val Sugana)
8. pěší divize - rajon III (úseky Roveretto, Folgaria a Lavarone)


Podpůrné prostředky:
- 10. pochodový prapor pěšího pluku č. 10
- 2. pochodová eskadrona zeměbraneckého hulánského pluku č. 6
- četa 4,7cm námořních kanonů
- pancéřový vlak Schober
- letecká rota č. 7
- letecká rota č. 17


Zdroj:
Edmund Glaise von Horstenau – Der österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914 - 1918 (Wien 1931)
URL CZ: https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemske-obrany-v-Tyrolsku-t106376#390763Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Landesverteidigungskommando-in-Tirol-t106376#390763Version : 0
MOD
Posádky pevností a pevnostních uzávěrů v oblasti působnosti VZOT


Pevnost Trient (Feldmarschalleutnant von Guseck)
- jedenáct posádkových rot
- dobrovolnický střelecký oddíl (týlový)
- čtrnáct kulometných oddílů
- dvě polní a čtyři pochodové roty praporu pevnostního dělostřelectva č. 1
- jedna polní a jedna pochodová rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 4
- čtyři záložní roty praporu pevnostního dělostřelectva č. 5
- kombinovaný oddíl (tři čety) zákopnického praporu č. 8 a č. 14


Pevnost a úsek Riva (Generalmajor Anton Schiesser)
- 1. a 3. záložní rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 1
- 2. a 3. polní rota, 3. a 4. záložní rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 4
- 3. záložní prapor pěšího pluku č. 29
- 1. záložní prapor pěšího pluku č. 37
- posádkový prapor Riva
- domobranecký střelecký prapor Bozen
- dobrovolnický střelecký prapor Lana
- dobrovolnický střelecký oddíl Sartal
- dobrovolnický střelecký oddíl (týlový)
- šest kulometných oddílů
- četa 1. baterie horských houfnic pluku horského dělostřelectva č. 14
- četa mobilní baterie 9cm kanonů
- dvě čety ženijního praporu č. 9


Pevnostní uzávěry Nauders a Stilfserjoch
- detašovaný oddíl pluku tyrolských zemských střelců č. 2
- detašovaný oddíl pluku tyrolských zemských střelců č. 3
- 2. záložní rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 4
- dva detašované oddíly praporu pevnostního dělostřelectva č. 7


Pevnostní uzávěr Tonale
- detašovaný oddíl pluku zemských střelců č. 2
- 1. a 2. polní rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 7


Pevnostní uzávěr Lardaro
- detašovaný oddíl pluku tyrolských zemských střelců č. 2
- 3. a 4. polní rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 7


Pevnostní uzávěr Etsch-Arsa
- zeměbranecká četnická asistenční rota
- 7. a 17. polní rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 4

Pevnostní uzávěr Folgaria a Lavarone

- sedm detašovaných oddílů pluku tyrolských zemských střelců č. 1
- prapor pevnostního dělostřelectva č. 6


Pevnostní uzávěr Tenna
- 2. polní a 2. záložní rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 1

Pevnostní uzávěr Franzensfeste

- posádková rota
- 1. pochodová rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 4


Zdroj:
Edmund Glaise von Horstenau – Der österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914 - 1918 (Wien 1931)
URL CZ: https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemske-obrany-v-Tyrolsku-t106376#390960Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Landesverteidigungskommando-in-Tirol-t106376#390960Version : 0
MOD