Main Menu
User Menu

Velitelství výcviku 2. výcvikového centra [2010-RRRR]

Training Command of the 2nd Training Centre

Jefatura de Estudios del Centro de Formación de Tropa nº2 (JE CEFOT 2)

     
Název:
Name:
Velitelství výcviku 2. výcvikového centra
Originální název:
Original Name:
Jefatura de Estudios del Centro de Formación de Tropa nº2 (JE CEFOT 2)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2010
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2010-DD.MM.RRRR 2. výcvikové centrum
Dislokace:
Deployed:
01.07.2010-DD.MM.RRRR San Fernando, základna Camposoto

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.2010-DD.MM.RRRR Odbor výcviku 2. výcvikového centra
01.07.2010-DD.MM.RRRR Studijní odbor 2. výcvikového centra

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-vycviku-2-vycvikoveho-centra-2010-RRRR-t227222#632175Verze : 0
MOD