Velitelství námořních leteckých sil Pacifické floty [1942- ]

Naval Air Force, Pacific Fleet / ComAFPac, COMNAVAIRPAC, COMNAVAIRFOR, CNAF
     
Název:
Name:
Velitelství námořních leteckých sil Pacifické floty Naval Air Force, Pacific Fleet
Originální název:
Original Name:
Naval Air Force, Pacific Fleet
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství letadel v Pacifiku Commander, Aircraft, Pacific
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1942-DD.MM.RRRR Pacifická flota
01.09.1942-DD.MM.RRRR Pacific Fleet
Dislokace:
Deployed:
01.09.1942-DD.05.1949 Pearl Harbor, ?
DD.05.1949-DD.MM.1955 Coronado, Naval Air Station San Diego
DD.MM.1955-DD.MM.RRRR Coronado, Naval Air Station North Island

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ( )
DD.08.2000-02.08.2002 Nathman, John B. (Vice-Admiral)
02.08.2002-17.08.2004 Malone, Michael D. (Vice-Admiral)
17.08.2004-22.06.2007 Zortman, James M. (Vice-Admiral)
22.06.2007-01.07.2010 Kilcline, Thomas J. (Vice-Admiral)
01.07.2010-04.10.2012 Myers, Allen G. (Vice-Admiral)
04.10.2012-21.01.2015 Buss, David H. (Vice-Admiral)
21.01.2015-11.01.2018 Shoemaker, Mike (Vice-Admiral)
11.01.2018-DD.MM.RRRR Miller, DeWolfe (Vice-Admiral)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Velitel Velitelství námořních leteckých sil Pacifické floty zastává současně funkci velitele Velitelství námořních leteckých sil, čímž je nadřízen veliteli Velitelství námořních leteckých sil Atlantické floty, který je jeho zástupcem. Commander, Naval Air Force, Pacific Fleet is designated as the Commander, Naval Air Forces for the Fleet Forces Command, with the Commander, Naval Air Forces, Atlantic Fleet as his deputy.
Zdroje:
Sources:
Rottman, Gordon L.: U.S. Marine Corps World War II Order of Battle: Ground and Air Units in the Pacific War, 1939-1945, Greenwood Press, 2002
www.public.navy.mil

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-namornich-leteckych-sil-Pacificke-floty-1942-t185330#540930 Verze : 2
Když byla k 1. února 1941 znovu zřízena Pacifická flota, bylo dosavadní Velitelství letadel Bitevního uskupení Floty spojených států (Commander, Aircraft, Battle Force, U.S. Fleet) reorganizováno na Velitelství letadel v Pacifiku (Commander, Aircraft, Pacific, zkr. ComAirPac). Toto velitelství pak bylo přejmenováno na Velitelství námořních leteckých sil Pacifické floty (Commander, U.S. Naval Air Forces, Pacific Fleet, zkr. ComAFPac). Velitelství mělo na starost koordinaci všech leteckých sil Pacifické floty, tedy sil námořního letectva a letectva námořní pěchoty, organizační záležitosti, údržbu, přidělování sil a prostředků, dohled nad pokročilým taktickýcm výcvikem podřízených jednotek a jejich bojovou přípravou a také působilo jako poradní orgán velitele Pacifické floty ve všech leteckých otázkách. Jednalo se o typové velitelství pro všechna flotová letadla a pozemní plavidla přidělená pro výkon a zajištění letecké činnosti. V jeho podřízenosti působilo Námořní letecké středisko na Havajských ostrovech (Naval Air Center, Hawaiian Islands), které řídilo všechna letecká zařízení námořnictva a námořní pěchoty v oblasti Havajských ostrovů. K 1. září 1942 současně zaniklo Velitelství letadlových lodí Pacifické foty (Commander, Carriers, Pacific Fleet) a Velitelství hlídkových křídel Pacifické floty.
Zdroje:
Rottman, Gordon L.: U.S. Marine Corps World War II Order of Battle: Ground and Air Units in the Pacific War, 1939-1945, Greenwood Press, 2002
www.public.navy.mil
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-namornich-leteckych-sil-Pacificke-floty-1942-t185330#540931 Verze : 0
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-namornich-leteckych-sil-Pacificke-floty-1942-t185330#590820 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více