Main Menu
User Menu

Velitelství námořních leteckých sil Pacifické floty [1942- ]

Naval Air Force, Pacific Fleet / ComAFPac, COMNAVAIRPAC, COMNAVAIRFOR, CNAF

     
Název:
Name:
Velitelství námořních leteckých sil Pacifické floty
Originální název:
Original Name:
Naval Air Force, Pacific Fleet
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství letadel v Pacifiku
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1942-DD.MM.RRRR Pacifická flota
Dislokace:
Deployed:
01.09.1942-DD.05.1949 Pearl Harbor, ?
DD.05.1949-DD.MM.1955 Coronado, Naval Air Station San Diego
DD.MM.1955-DD.MM.RRRR Coronado, Naval Air Station North Island

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ( )
DD.08.2000-02.08.2002 Nathman, John B. (Vice-Admiral)
02.08.2002-17.08.2004 Malone, Michael D. (Vice-Admiral)
17.08.2004-22.06.2007 Zortman, James M. (Vice-Admiral)
22.06.2007-01.07.2010 Kilcline, Thomas J. (Vice-Admiral)
01.07.2010-04.10.2012 Myers, Allen G. (Vice-Admiral)
04.10.2012-21.01.2015 Buss, David H. (Vice-Admiral)
21.01.2015-11.01.2018 Shoemaker, Mike (Vice-Admiral)
11.01.2018-DD.MM.RRRR Miller, DeWolfe (Vice-Admiral)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Velitel Velitelství námořních leteckých sil Pacifické floty zastává současně funkci velitele Velitelství námořních leteckých sil, čímž je nadřízen veliteli Velitelství námořních leteckých sil Atlantické floty, který je jeho zástupcem.
Zdroje:
Sources:
Rottman, Gordon L.: U.S. Marine Corps World War II Order of Battle: Ground and Air Units in the Pacific War, 1939-1945, Greenwood Press, 2002
www.public.navy.mil

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-namornich-leteckych-sil-Pacificke-floty-1942-t185330#540930Verze : 2
MOD
Když byla k 1. února 1941 znovu zřízena Pacifická flota, bylo dosavadní Velitelství letadel Bitevního uskupení Floty spojených států (Commander, Aircraft, Battle Force, U.S. Fleet) reorganizováno na Velitelství letadel v Pacifiku (Commander, Aircraft, Pacific, zkr. ComAirPac). Toto velitelství pak bylo přejmenováno na Velitelství námořních leteckých sil Pacifické floty (Commander, U.S. Naval Air Forces, Pacific Fleet, zkr. ComAFPac). Velitelství mělo na starost koordinaci všech leteckých sil Pacifické floty, tedy sil námořního letectva a letectva námořní pěchoty, organizační záležitosti, údržbu, přidělování sil a prostředků, dohled nad pokročilým taktickýcm výcvikem podřízených jednotek a jejich bojovou přípravou a také působilo jako poradní orgán velitele Pacifické floty ve všech leteckých otázkách. Jednalo se o typové velitelství pro všechna flotová letadla a pozemní plavidla přidělená pro výkon a zajištění letecké činnosti. V jeho podřízenosti působilo Námořní letecké středisko na Havajských ostrovech (Naval Air Center, Hawaiian Islands), které řídilo všechna letecká zařízení námořnictva a námořní pěchoty v oblasti Havajských ostrovů. K 1. září 1942 současně zaniklo Velitelství letadlových lodí Pacifické foty (Commander, Carriers, Pacific Fleet) a Velitelství hlídkových křídel Pacifické floty.
Zdroje:
Rottman, Gordon L.: U.S. Marine Corps World War II Order of Battle: Ground and Air Units in the Pacific War, 1939-1945, Greenwood Press, 2002
www.public.navy.mil
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-namornich-leteckych-sil-Pacificke-floty-1942-t185330#540931Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-namornich-leteckych-sil-Pacificke-floty-1942-t185330#590820Verze : 0
MOD