Main Menu
User Menu

USA - Hodnosti US Navy - palubní a administrativní personál - loďstvo [2002- ]


Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
Fleet Admiral  Velkoadmirál Fleet Admiral  Fleet Admiral 
Vice-Admiral  Viceadmirál Vice-Admiral  Vice-Admiral 
Rear-Admiral (upper half)  Kontradmirál (vyšší) Rear-Admiral (upper half)  Rear-Admiral (upper half) 
Rear-Admiral (lower half)  Kontradmirál (nižší) Rear-Admiral (lower half)  Rear-Admiral (lower half) 
Captain  Námořní kapitán Captain  Captain 
Commander  Fregatní kapitán Commander  Commander 
Lieutenant Commander  Korvetní kapitán Lieutenant Commander  Lieutenant Commander 
Lieutenant  Námořní poručík Lieutenant  Lieutenant 
Lieutenant Junior Grade  Lieutenant Junior Grade  Lieutenant Junior Grade 
Ensign  Ensign  Ensign 
Chief Warrant Officer (CWO5)  Nadpraporčík (1.třídy) Chief Warrant Officer (CWO5)  Chief Warrant Officer (CWO5) 
Chief Warrant Officer (CWO4)  Nadpraporčík (2.třídy) Chief Warrant Officer (CWO4)  Chief Warrant Officer (CWO4) 
Chief Warrant Officer (CWO3)  Nadpraporčík (3.třídy) Chief Warrant Officer (CWO3)  Chief Warrant Officer (CWO3) 
Chief Warrant Officer (CWO2)  Nadpraporčík (4.třídy) Chief Warrant Officer (CWO2)  Chief Warrant Officer (CWO2) 
Warrant Officer (WO1) 1)   Praporčík Warrant Officer (WO1)   Warrant Officer (WO1)  
Master Chief Petty Officer of The Navy  Hlavní námořní poddůstojník loďstva Master Chief Petty Officer of The Navy  Master Chief Petty Officer of The Navy 
Fleet Master Chief Petty Officer 2) Hlavní námořní poddůstojník flotily Fleet Master Chief Petty Officer Fleet Master Chief Petty Officer
Force Master Chief Petty Officer 2) Hlavní námořní poddůstojník svazu Force Master Chief Petty Officer Force Master Chief Petty Officer
Command Master Chief Petty Officer Velící hlavní námořní poddůstojník Command Master Chief Petty Officer Command Master Chief Petty Officer
Master Chief Petty Officer  Hlavní námořní poddůstojník Master Chief Petty Officer  Master Chief Petty Officer 
Senior Chief Petty Officer  Starší námořní poddůstojník Senior Chief Petty Officer  Senior Chief Petty Officer 
Chief Petty Officer  Vrchní námořní poddůstojník Chief Petty Officer  Chief Petty Officer 
Petty officer First Class  Námořní poddůstojník 1.třídy Petty officer First Class  Petty officer First Class 
Petty Officer Second Class  Námořní poddůstojník 2.třídy Petty Officer Second Class  Petty Officer Second Class 
Petty Officer Third Class  Námořní poddůstojník 3.třídy Petty Officer Third Class  Petty Officer Third Class 
Seaman Námořník Seaman Seaman
Seaman Apprentice Lodník Seaman Apprentice Seaman Apprentice
Seaman Recruit Plavčík Seaman Recruit Seaman Recruit




Zdroj: www.navy.mil
www.navy.mil
www.navy.mil
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#341197Verze : 0
MOD
Tabuľka hodností US NAVY podľa normy STANAG 2116 edícia 6 (platný v súčasnosti). Hodnosti sú platné aj pre príslušníkov námorného letectva, naopak neplatia pre námornú pechotu.


Kód STANAG 2116 (ed. 6)
Názov hodnosti
OF-10
Admiral
OF-9
Fleet Admiral
OF-8
Vice-Admiral
OF-7
Rear-Admiral (upper half)
OF-6
Rear-Admiral (lower half)
OF-5
Captain
OF-4
Commander
OF-3
Lieutenant Commander
OF-2
Lieutenant
OF-1
Lieutenant Junior Grade
Ensign
W5
Chief Warrant Officer (CWO5)
W4
Chief Warrant Officer (CWO4)
W3
Chief Warrant Officer (CWO3)
W2
Chief Warrant Officer (CWO2)
W1
Warrant Officer (WO1) 1)
OR-9
Master Chief Petty Officer of The Navy
Force Master Chief Petty Officer / Fleet Master Chief Petty Officer 2)
Command Master Chief Petty Officer / Chief of the Boat3)
Master Chief Petty Officer
OR-8
Senior Chief Petty Officer
OR-7
Chief Petty Officer
OR-6
Petty officer First Class
OR-5
Petty Officer Second Class
OR-4
Petty Officer Third Class
OR-3
Seaman / Hospitalman / Dentalman / Airman / Constructionman / Fireman
OR-2
Seaman Apprentice / Hospital Apprentice / Dental Apprentice / Airman Apprentice / Constructionman Apprentice / Fireman Apprentice
OR-1
Seaman Recruit / Hospital Recruit / Dental Recruit / Airman Recruit / Constructionman Recruit / Fireman Recruit



OF-1 - OF-3 majú názvy hodností podľa špecializácie (námorníci / zdravotníci / zubnolekárska služba / námorné letectvo / ženijno-stavebná služba / technické odbornosti)


1) reálne sa nepoužíva od roku 1975
2) hodnosti rovnakej úrovne na rôznych operačných stupňoch(Force / Fleet)
3) veliaci poddôstojník veliteľstva / plavidla / veliaci poddôstojník ponorky



Zdroj: STANAG 2116 ed. 6
www.navy.mil
www.navy.mil
www.navy.mil
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#337694Verze : 0
MOD
Diskuse
doplnil som úvodnú tabuľku, ale treba doriešiť preklady. Niečo sa dá použiť z toho čo vytvoril Tars pre 2. svetovú.
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#341204Verze : 0
MOD
mám to zkusit přeložit?
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#341226Verze : 0
Môžeš skúsiť....


Len prosím u toho Ensign nechaj podporučík. Je to prvá dôstojnícka hodnosť a praporečník (vlajkonoš) sa mi zdá v dnešnej dobe dosť zastaralé....
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#341251Verze : 0
MOD
OK.
Jako praporečník bych to fakt nepřekládal Smile
Já to obvykle překládám jako námořní praporčík.
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#341270Verze : 0
Lenže v tomto prípade by dochádzalo k zámene s Warrant Officermi.
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#341281Verze : 0
MOD
zatím jsem to řešil překladem
-námořní praporčík (ensign)
-praporčík (warrant officer)


Ensigns jsou (v drtivé většině) jen v námořnictvu, Warrants of. všude - takže námořní prap.-(normální) prap.
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#341283Verze : 0
asi bych to nechal tak, jak pise Tars, stale se jedna jen o preklad, vzdy k tomu bude cela tabulka, takze to nikdo nebude moci "motat dohromady", protoze ten cesky preklad nikde neuvidi, pouze v te tabulce.
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#341287Verze : 0
MOD
Lenže problém je že prekladový slovník tomu dáva význam praporečník, čo je aj skutočný historický význam tej dôstojníckej hodnosti, alebo podporučík (čo je ekvivalentný význam tej hodnosti - v pozemných armádach bol Ensign v 19. storočí nahradený práve podporučíkom). U jazdectva bola rovnaká hodnosť Cornet, čo je tiež praporečník (vlajkonosič v SK).
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#341293Verze : 0
MOD
Pomiňme praporečníky, což by byl asi samozřejmě nejpřesnější překlad.
Já z tohoto základu vycházím také, ovšem používám proto slovo praporčík (ač nejsem jazykovědec, předpokládám, že tato česká hodnost se vyvinula z toho původního praporečník).
Stejně tak Ensign překládají třeba Němci (Fahnrich) nebo Poláci (choražy), což se zase do češtiny překládá jako praporčík.


No a protože u nižších námořních důstojnických hodností je názvosloví většinou posunuto o 1 stupeň nahoru oproti armádním hodnostem, tj. Lieutenant u NAVY = Captain u ARMY, nebo Sub-Lieutenant (případně Lieutenant j.g.) u NAVY = Lieutenant u ARMY, použil jsem další hodnost "v pořadí", tj.Praporčík.
No a k odlišení od "obyčejného", armádního praporčíka, jsem použil přídavné jméno "námořní", aby byl zřetelný ten rozdíl.


Jinak samozřejmě souhlasím, že Ensign = Sub-lieutenant (2nd Lieutenant) u ARMY = armádní podporučík
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#341327Verze : 0
Je možné že sa vyvinula, snažím sa niečo o tom nájsť.


Čo sa týka chorąży tak mi slovník primárne tiež ponúkol význam praporečník (a je to aj skutočný historický význam), potom nasledoval vojenský úředník, praporčík a rotný. Čo sa týka Fähnrich tak tam je tiež dvojaký význam - praporečník a praporčík.



Použitím výrazu praporčík sa možno dostávame od prekladu hodností zas k ekvivalentom - českých a slovenských práporčíkov do angličtiny neprekladáme ako Ensign, ale ako Warrant Officer, naviac nezabúdaj že táto hodnosť sa používa nielen u námorníctva - počítam že časom sa možno dostaneme až do 19. storočia a prekladať Ensign u britskej koloniálnej pechoty ako námořní praporčík sa mi nezdá zrovna správne (keď môžme obe hodnosti prekladať rovnako - praporečník / vlajkonoš).


(aj keď precedensy už máme - námorný kapitán versus kapitán a pod.)....
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#341338Verze : 0
MOD
No právě, že bych nerad, abychom se dostávali k těm ekvivalentům - pak by tam musel být opravdu nejspíš podporučík, protože to je řekněme ekvivalent Ensign´a (i když podle STANAGU vlastně už možná dneska ne)


Souhlasím, že české a slovenské praporčíky překládáme jako Warrant Officers (já to tak překládám a používám v tabulce taky).


V tomhle případě se spíš snažím nalézt ustálený český překlad.
Souhlasím, že jedním z překladů Ensign, Fahnrich, Choraźy atd. je praporečník, ale v českém hodnostním systému a běžných překladech hodnost praporečník neexistuje - mám za to, že je to právě hodnost praporčík, který z této funkce pak vznikla.


Souhlasím, že používat pro Ensign´a překlad námořní praporčík u britské imperiální pěchoty je blbost, ale v tomhle případě lze podle mě klidně použít onoho "armádního" překladu podporučík.


Ve své podstatě také výraz Warrant Officer který překládáme řekněme jako praporčík, je u US NAVY vlastně jen označení stupně a samotná "hodnost" (rank) se jmenuje podle funkčního zařazení. Takže nějakému Chief surgeonovi nikdo Warrant Officer oficiálně neřekne.


S tím různým překladem u Captaina jsi to uvedl sám.
A můžu najít i další příklady, třeba Midshipman lze překládat jinak u US Navy - zde je to námořní kadet, a třeba u Royal Navy, kde je to vlastně ekvivalent Ensign´a (který se v RN nepoužívá) a tudíž podle mne námořní praporčík Smile
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#341359Verze : 0
Mne je proste proti srsti prekladať prvú dôstojnícku hodnosť ako práporčík (námorný práporčík), keď u nás je zaužívaný pojem podporučík, čo je aj jeden z významov tohto slova. Vytvárať novotvar námořní praporčík (čo je nemecká hodnosť Fänrich zur Zee) sa mi moc nezdá a použitie prekladu praporčík (keď zavrhneme historickú podobu praporečník) spôsobí kolíziu s Warrant Officermi.


Preto navrhujem
Ensign - námorný podporučík
Lieutenant Junior Grade - mladší námořní poručík
Lieutenant - námořní poručík



To je asi tak všetko.... Aj tak by ma ale zaujímal pôvod hodnosti praporčík, či je to odvodené od praporečníka / vlajkonoša, alebo prevzaté z ruského Прапорщик (čo je tiež vlajkonosič....).


Mimochodom Warrant Officer sa dá preložiť aj ako dôstojnícky zástupca...
URL : https://www.valka.cz/USA-Hodnosti-US-Navy-palubni-a-administrativni-personal-lodstvo-2002-t90285#341368Verze : 0
MOD