Main Menu
User Menu

Týl 1. československého armádního sboru

organizácia (júl/červenec 1944)
T Ý L _ 1. Č E S K O S L O V E N S K É H O _ A R M Á D N E H O _ Z B O R U _ V _ Z S S RPomocná rota

Sklady

Zdravotná služba

Vetlazaret


Zborový intendačný park

Zborový zbrojný park

Autopark
URL : https://www.valka.cz/Tyl-1-ceskoslovenskeho-armadniho-sboru-t36176#134973Verze : 0
organizácia (marec-apríl/březen-duben 1945)
T Ý L _ 1. Č E S K O S L O V E N S K É H O _ A R M Á D N E H O _ Z B O R U _ V _ Z S S RPomocná rota
- Štáb týlu zboru
- Pracovná rota
- Poľná pošta
- Gosbanka
- Poľný súd I. stolice
- Väzenie
- Redakcia, tlačiareň


Zdravotná služba
- Odsunová nemocnica 1
- Odsunová nemocnica 2
- Venerická nemocnica
- Vojenský liečebný ústav
- Lekáreň
- Zubná ambulancia
- Zdravotný sklad 1


Zborový intendačný park
- Zbrojný sklad
- Muničný sklad
- Zbrojné dielne


Zborový intendačný park
- Proviantný sklad
- Proviantný sklad Poprad
- Poľná pekáreň 1*
- Poľná pekáreň 2*
- Poľná pekáreň 3*
- Poľná pekáreň 4*
- Poľná pekáreň 5*
- Poľná pekáreň 6
- Poľné jatky
- Poľna prádelňa 1**
- Poľna prádelňa 2**
- Poľna prádelňa 3**
- Poľna prádelňa 4**
- Poľna prádelňa 5**
- Poľna prádelňa 6
- Nákupný oddiel 1
- Nákupný oddiel 2
- Nákupný oddiel 3
- Pohrebná čata


Technicka správa
- Sklad intendančného materiálu
- Krajčírske dielne
- Obuvnické dielne
- Sedlářske dielne
- Vozatajské dielne


Zborové autodielne
- Autodielne
- Predsunuté autodielne
- Traktorové autodielne
- Sklad autosúčiastok


1. autoprápor
- Muničná čata 1
- Muničná čata 2
- Proviantná čata
- Záložna kolona
- Zdravotná kolona
- Sklad pohonných hmôt
- Čata pohonných hmôt
- Požiané družstvo


Vetlazaret


* - pridelene jednotlivým brigádam
** - pridelene jednotlivým brigádam
URL : https://www.valka.cz/Tyl-1-ceskoslovenskeho-armadniho-sboru-t36176#134979Verze : 0