Main Menu
User Menu

Tojotomi, Hidejoši

豊臣秀吉 / とよとみ・の・ひでよし / とよとみ・ひでよし

Tojotomi Hidejoši - vojevůdce a státník


(1536 - 1598)Hidejoši se narodil roku 1536 jako syn rolníka z Owari. Vstoupil do služeb knížete Nobunagiho, sjednotitele Japonska, a z řadového vojáka to dotáhl až na generála. Po zavraždění Nobunagy roku 1582 se stal jeho tenkandžinem – nástupcem a pokračoval v jeho díle. V té době ovládal více než dvě třetiny říše, včetně měst Kjóta, Ósaky a Sakaie. K dobytí západního Japonska potřeboval porazit Iejasua Tokugawu, ale bitva mezi nimi v roce 1584 skončila nerozhodně. Poté spolu uzavřeli smlouvu o rozdělení vlivu v zemi a císař s podporou Tokugawy jmenoval Hidejošiho svým prvním ministrem. Po dobytí ostrova Kjúšú zústaly nepokořeny pouze východní provincie. Roku 1587 vyslal Hidejoši své armády do Odawary, pokořil jejich vládce, knížete Hódžó a zajistil si tak předmostí pro svůj plán invaze do Koreje. Když se takto s pomocí Tokugawy vypořádal s ostatními knížaty, rozhodl se pro jistotu svého bývalého soka přestěhovat do Eda, aby ho měl pod kontrolou.


Po definitivním upevnění své moci zahájil Hidejoši rozsáhlé reformy. Nejprve vypověděl ze země křesťanské misionáře, neboť je považoval za nepřátele Japonska. Následně nechal provést důkladný soupis půdy a změřit výnosy, aby měl přehled, kolik je schopen získat daní. Rovněž prosadil důsledné oddělení rolníků a samurajů, kteří do té doby žili společně na venkově a přivedl samuraje do hradních měst pod kontrolou důstojníků – daimjóů. Rolníky poté nechal odzbrojit a nařídil tzv. „hon na meče“, čímž napříště zamezil rolnickým nepokojům. Tento systém pak v Japonsku přetrval po další tři století až do revoluce meidži v roce 1868.


V roce 1591 Hidejoši dokončil plán na dobytí Koreje a v následujícím roce povolal do zbraně 150 tisíc vojáků. Se 40 tisíci muži se poté vylodil v Pusanu na pobřeží jižní Koreje, odkud zahájil pochod na Soul. Korejci, podporovaní mingskou Čínou, zahájili proti vetřelocům partyzánskou válku. Hidejoši byl donucen lidovým odporem ustoupit z Koreje a povolat posily. O dva roky později zahájil novou invazi, ale tentokrát již musel čelit nejen lidovému odporu, ale i pravidelné čínské armádě a roku 1598 zahájil jednání o příměří. Zemřel téhož roku na ósackém hradě a krátce před smrtí vydal rozkaz ke stažení japonských vojsk z Koreje. Jeho představu o úplném sjednocení Japonska pak dokončil Iejasu Tokugawa, který se roku 1600 stal šógúnem.
URL : https://www.valka.cz/Tojotomi-Hidejosi-t28942#102096Verze : 0