Main Menu
User Menu

Ténoch

Ténoch (náhuatl:nesmrteľný kameň), zakladateľ Tenochtitlánu


*1299
+1363


Vláda (1325-1363)


Je zakladateľom epochy Huey tlatoanis (tiež označovaných ako "vládcov alebo kráĺov") Mexicov.


Názory na jeho narodenie sa rôznia, pravdepodobne sa narodil roku 1299 v Cuauhmixtitlan, ale niektorý historici tvrdia že roku 1286. Jeho mladosť bola pokľudná, až kým v 19 rokoch sa nepodieľa na vojne proti Azcapotzalcu. Jeho kmeň je porazený a zvyšujú sa tribúty, ktoré je treba platiť. Mladý Tenoch patrí do kasty kňazov, podieľa sa na vojne proti Tepanecom roku 1318. Kráľovstvo Colhuacan je velmi slabé po všetkých stránkach a Acolnahuacatl z Azcapotzalca vyzýva Mexicov aby politicky kontrolovali okolité kráľovské stolce, aby bolo možné kontrolovať cestu bavlny na juhu impéria.


Roku 1344 Colhuacan sa znovu stáva najdôležitejším miestom tribútov pre Mexicov a tým dostáva znovu svoju dôležitosť.


Tenoch počas vojny sa správa veľmi statočne a dosahuje maximálnej hodnosti pre kňaza, Huitznahuatl. Takto sa stáva z obyčajného kňaza dôležitý vizionár, po smrti Ilancueitl roku 1347 je zvolený za Teyacanqui.


Nahrádza v meste Colhuacane, Achitomecatla II Nauhyotlom, ktorý je vernejší Mexicom. Prvý krát vykonáva ceremóniu nového ohňa, na hviezdnom kopci roku 1351. Následne reorganizuje mesto s vytvorením mestského centra na ostrove, uzákoňuje privilégiá pre noblesu, aby sa tak vytvorila kráľovská línia vládcov.


Jeho zákony sú zmenené po jeho smrti roku 1363, ale jeho úmyslom bolo posunúť dopredu národ Mexicov. Roku 1376 po dobití Chalca, Acamapichtli na počesť svojho predchodcu zmení názov hlavného mesta z Cuauhmixtitlan na Tenochtitlan.


zdroj:
coyuca.org/mundo_latino/presidentes
es.wikipedia.org
redescolar.edu.mx

Ténoch - Tenochtitlan

Tenochtitlan
URL : https://www.valka.cz/Tenoch-t85010#313630Verze : 0
MOD