Main Menu
User Menu

Švýcarsko

Switzerland

Český název:
Czech name:
Švýcarsko
Originální název:
Original name:
Schweizerische Eidgenossenschaft
Anglický název:
English name:
Switzerland
Hlavní město:
Capital:
Bern
Státní zřízení:
Government type:
konfederace / confederation
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
28 kantonů / 26 cantons
Úřední jazyk:
Languages:
němčina, francouzština, italština, rétorománština / German, French, Italian, Romansch
Měna:
Currency:
švýcarský frank (CHF) / Swiss francs
Ozbrojené složky:
Military branches:
Švýcarské ozbrojené síly: pozemní armáda, švýcarské letectvo / Swiss Armed Forces: Land Forces, Swiss Air Force
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ADB (nonregional members), AfDB (nonregional members), Australia Group, BIS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EFTA, ESA, FAO, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAIA (pozorovatel / observer), MIGA, MONUC, NAM (host / guest), NEA, NSG, OAS (pozorovatel / observer), OECD, OIF, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNOMIG, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Rozloha:
Area :
(km2)
41 290
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Dufourspitze (4 634 m)
nejnižší bod / lowest point - jezero Maggiore (195 m) / Lake Maggiore
Klima:
Climate:
mírný pás / temperate
Geografická poloha:
Location:
střední Evropa / Central Europe
Sousední státy:
Neighbours:
Rakousko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo / Austria, France, Italy, Liechtenstein, Germany
Vznik:
Independence:
1.8.1291
Počet obyvatel:
Population:
r.2009 - 7 604 467
Národnostní složení:
Ethnic groups :
65% Němci / German
18% Francouzi / French
10% Italové / Italian
1% Rétorománi / Romansch
6% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
41,8% římskokatolické / Roman Catholic
35,3% protestanti / Protestant
4,3% muslimové / Muslim
1,8% ortodoxní / Orthodox
0,4% ostatní křesťané / other Christian
1% ostatní / other
4,3% nespecifikováno / unspecified
11,1% bez vyznání / none
ISO: CHE
Internetová doména:
Internet country code :
.ch
Časové pásmo :
Time zone :
+1
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Svycarsko-t83349#305881Verze : 1