Main Menu
User Menu

Suárez Pertierra, Gustavo

     
Příjmení:
Surname:
Suárez Pertierra
Jméno:
Given Name:
Gustavo
Jméno v originále:
Original Name:
Gustavo Suárez Pertierra
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
PhD
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.02.1949 Cudillero /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ministr obrany
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Suarez-Pertierra-Gustavo-t237732#657220Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Suárez Pertierra
Jméno:
Given Name:
Gustavo
Jméno v originále:
Original Name:
Gustavo Suárez Pertierra
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Universidad de Oviedo
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Universidad de Valladolid
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ludwig-Maximilians-Universität, Mníchov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
08.02.1984-18.05.1990 Velitel : Podsekretariát obrany
08.02.1984-18.05.1990 Velitel : Vrchní rada vojenského sportu
03.07.1995-05.05.1996 Velitel : Ministerstvo obrany

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1987

Řád za vojenské zásluhy 4. třída - červená
Order of Military Merit 4th Class - Red
Orden del Mérito Militar - rojo
biely / white

DD.MM.1996

Řád Karla III. - velkokříž
Order of Charles III - Grandcross
Orden de Carlos III - Gran Cruz
-

DD.MM.1998

Řád Alfonse X. - velkokříž
Order of Alfonso X - Grand Cross
Orden de Alfonso X. - Gran Cruz
-

DD.MM.1999

Řád za letecké zásluhy - velkokříž bílý
Order of Aeronautical Merit - Grandcross White
Orden del Mérito Aeronáutico - Gran Cruz blanco
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Suarez-Pertierra-Gustavo-t237732#657221Verze : 0
MOD