Main Menu
User Menu

Štěpán II.

Král Štěpán (István) II.


- vládl v letech 1116 - 1131 (v chorvátsku vládol ako Stjepan III.)
URL : https://www.valka.cz/Stepan-II-t29283#103812Verze : 1
Štefan sa narodil v roku 1101. Jeho rodičia boli Koloman uhorský kráľ a Felícia, dcéra sicílsko-normanského grófa Rogera I. Miesto jeho narodenia nie je známe. Štefan bol z dynastie Arpádovcov.


Štefana za uhorského kráľa korunovali už v roku 1105, teda vo veku štyroch rokov. Takže po smrti svojho otca, v roku 1116 prevzal vládu nad Uhorskom len formálne. Ešte za života Kolomana, ovládli časť Dalmácie Benátky. A po Kolomanovej smrti sa Benátky chystali ovládnuť celé jadranské pobrežie. To im odobrili aj vtedajší rímsko-nemecký cisár Henrich V. a byzanský cisár Alexios I. Komnénos. Mladý kráľ, v tejto nezávidenia hodnej situácii, potreboval spojencov ako soľ. Preto začal rokovania s českým kniežaťom Vladislavom I. Ich osobné stretnutie v roku 1116, na spoločných hraniciach, sa skončilo roztržkou. A v následnej bitke pri rieke Olšave bolo uhorské vojsko porazené. O krátky čas, po tejto udalosti, stratilo Uhorsko celú Dalmáciu. Štefan sa síce pokúsil dostať spať stratené územia, ale márne. V mierovej zmluve z roku 1118, musel Štefan uznať zvrchovanosť Benátok nad Dalmáciou.


V roku 1123 sa Štefan, po boku kyjevského kniežaťa Jaroslava, na čele uhorskej a poľskej armády vydal do Kyjevskej Rusi. Jaroslava ešte v roku 1118 vyhnal jeho svokor Vladimír II. Monomach z krajiny. A Jaroslav sa chcel znova ujať moci vo svojom kniežactve. Jaroslava však zavraždili ešte skôr, ako sa uhorská armáda stihla zapojiť do bojových akcií. Štefan však tvrdohlavo chcel pokračovať v boji. Až na naliehanie uhorských pánov od svojho zámeru ustúpil a vrátil sa do Uhorska bez akéhokoľvek úspechu. V tom istom roku vypršala platnosť mierovej dohody s Benátkami. Štefan zaútočil na benátske dŕžavy na Jadrane, a s výnimkou Zadaru sa mu podarilo ovládnuť celú Dalmáciu. Jeho úspech však trval len krátko. O dva roky neskôr byzanská flotila zlikvidovala uhorský výboj.


Po neúspechoch v zahraničnej politike sa Štefanovi prestalo dariť aj doma. Strácal podporu domácej šľachty a aj preto vpustil do Uhorska zvyšky, Byzanciou zdecimovaných Pečenehov a obklopil sa ich vodcami. Uhorská šľachta nespokojná s kráľom, začala pripravovať sprisahanie. Na ich čelo sa postavil Almoš, Štefanov strýko, ktorého dal Koloman oslepiť. Spriahanie však bolo odhalené a Almoš ušiel do Byzancie. Štefan sa rozhodol podniknúť proti Byzancii tresnú výpravu. Podarilo sa mu obsadiť Belehrad, Sofiu a Niš. Prenikol až k Plovdivu. Na druhý rok vpadol do Uhorska byzanský cisár Ján II. Komnénos. Porazil uhorskú armádu a domov sa vrátil s veľkou korisťou. V roku 1128 využili ďalší sprisahanci kráľovu vážnu chorobu a zvolili si dvoch protikráľov. Štefan sa však uzdravil a sprisahancov kruto potrestal.


V roku 1129 podnikol Štefan svoju poslednú výpravu proti Byzancii. Uhorské vojsko vtedy posilnili aj oddiely českého kniežaťa Soběslava I. Štefan sa spojil s rebelujúcimi Srbmi. Ján II Komnénos porazil najprv Srbov a vytiahol proti Štefanovi. Ten sa však boju vyhol a vrátil sa do Uhorska.


Štefan so svojou manželkou, nemenovanou dcérou sicílsko-normanského vojvodu Róberta, nemal žiadne deti .Kráľ posledné roky svojej vlády chorľavel a po svojej ťažkej a dlhej chorobe 1. marca 1131 zomrel. Neznámy autor v Obrázkovej kronike o ňom napísal „ Kráľ Štefan v pohnutí svojho ducha vykonal mnoho zlého, aj keď nemusel.“ V neskoršom období mu kronikári prisúdili nemo „Slabý“.
URL : https://www.valka.cz/Stepan-II-t29283#162046Verze : 1
.
Štěpán II. - Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.

Zdroj: Archív autora. Zberateľské kartičky panovníkov.
URL : https://www.valka.cz/Stepan-II-t29283#427202Verze : 0