Main Menu
User Menu

Star Z-62, Z-70B

     
Název:
Name:
Star Z-62, Z-70B
Originální název:
Original Name:
Star Z-62, Z-70B
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
Star Bonifacio Echeverria SA., Španělsko
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3,87 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Largo, 9 mm Luger (9x19 mm)
Délka:
Length:
701 / 480 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
201 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
550 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
410 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Z-62 střílí při stisknutí horní části spouště jednotlivými ranami a dávkou se pak střílí stisknutím spodní části spouště přičemž zbraň má v horní části pistolové rukojeti příčně suvnou pojistku.Z-70B vypadá naprosto stejně, má však obvyklou spoušť a nad ní má přepínač režimu střelby. Liší se také zásobníkovou šachtou a záchytem zásobníku.
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Star-Z-62-Z-70B-t13227#402219Verze : 0
MOD
STAR Z-62


Druh zbrane: samopal
Výrobca: STAR Bonifacio Echeverria SA, Španielsko
Roky výroby: 1962 - ?
Ráž: 9 mm
Celková dĺžka: 701 mm
Dĺžka so sklopenou pažbou: 480 mm
Dĺžka hlavne: 201 mm
Hmotnosť: 2,78 kg
Kadencia (teoretická): 550 rán/min.
Účinný dostrel: 200 m
Druh munície: 9 mm Largo ( 9 x 23 Bergmann), 9 x 19 mm Parabellum ( Luger )
Spôsob streľby: jednotlivé rany a dávky


Samopal Z-62 vyvynula firma STAR v roku 1962 vo dvoch prevedeniach. Pre použitie u španielskej armády, polícii a pre Guarda Civil bola určená verzia komorovaná na náboj 9 mm Largo a pre export verzia na náboj 9 mm Parabellum. Od roku 1971 sa vyrába mierne upravená verzia označená Z-70b. U španielskej armády Z-62 a Z-70b vydržaly bo polovice 80.-tych rokov, keď ich nahradil Z-84.


Z-62 má konvenčný dynamický neuzamknutý záver valcovitého tvaru, v ktorom je zapustený zápalník. Ten je ovládaný pákou, vyčnievajúcou zo záveru, ktorá ho vysunie až keď je záver v najprednejšej pozícii. Trubicovité telo zbrane je z lisovaného ocelového plechu. V prednej časti, obopínajúcej hlaveň, je opatrené ventilačnými otvormi. Napínacia páka je umiestnená na ľavej strane samopalu a pri streľbe sa nepohybuje spolu so záverom.
Samopal má vysokú, dvojprstovú spúšť, ktorá funguje aj ako prepínač režimu palby. Spôsob strelby sa určuje tým, ktorá časť, horná alebo dolná, spúšťovej páky sa zatlačí. Manuálna poistka blokuje pohyb záveru. Zadné, výklopné, mieridlá majú nastavenia na 100 a 200 metrov.


Z-70b je vybavená bežným prepínačom režimu palby kombinovaným s poistkou, umiestneným nad záštitou spúšte, jednoduchou spúšťovou páčkou a rozdielnou konzolou zásobníkovej šachty.
URL : https://www.valka.cz/Star-Z-62-Z-70B-t13227#46999Verze : 0
Z-62
URL : https://www.valka.cz/Star-Z-62-Z-70B-t13227#47000Verze : 0
Z-70b
URL : https://www.valka.cz/Star-Z-62-Z-70B-t13227#47001Verze : 0URL : https://www.valka.cz/Star-Z-62-Z-70B-t13227#378603Verze : 0
MOD