Main Menu
User Menu

Štábní rota 73 [1938-1938]

73rd Staff Company

     
Název:
Name:
Štábní rota 73
Originální název:
Original Name:
Štábní rota 73
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 238 - Mobilisovaný útvar 238-B-10
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-15.12.1938 Stan velitelství III. armády
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-27.11.1938 Kremnica, ? /
27.11.1938-15.12.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-15.12.1938 Uhlárik, Miloš (nadporučík pěchoty)
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno ŠTEFÁNIK 17
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Velitelství útvarů branné pohotovosti státu 1938, Velitelství "Štefánik"
URL CZ: https://www.valka.cz/Stabni-rota-73-1938-1938-t208008#588886Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/73rd-Staff-Company-t208008#588886Version : 0
MOD