Main Menu
User Menu

Skupina Sedmihradsko

Gruppe Siebenbürgen

     
Název:
Name:
Skupina Sedmihradsko
Originální název:
Original Name:
Gruppenkommando Siebenbürgen
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.10.1918
Předchůdce:
Predecessor:
1. generální velitelství
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.10.1918-DD.11.1918 Goldbach von Sulittaborn, Anton ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.10.1918-DD.11.1918 Randa, Maximilian von ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Skupina-Sedmihradsko-t22760#380512Verze : 0
MOD