Main Menu
User Menu

Sinsheimský 21 cm kanon soustavy Škoda

Sinsheimische 21 cm kanone system Skoda

Diskuse
Vážení kolegové,
sháním jakékoliv informace o původu a typu exponátu umístěného v Auto & Technik Museum Sinsheimu.


Exponát má charakteristické tvary 21 cm kanonu soustavy Škoda. Podle dostupných fotografií se exponát skládá z původní lafety a ložiště. Dále je zřejmé, že během let byl v Sinsheimu vybaven dvěma verzemi replik hlavně a závěru.


Potřebuji určit zda byl exponát sestaven z více kusů, nebo je torzem jediného kusu.
Sinsheimský 21 cm kanon soustavy Škoda - Foto via Wk2ammo.com - upraveno pro potřebu dotazu.

Foto via Wk2ammo.com - upraveno pro potřebu dotazu.
URL : https://www.valka.cz/Sinsheimsky-21-cm-kanon-soustavy-Skoda-t118780#408273Verze : 0
MOD