Main Menu
User Menu

Signum IV. řada 2003 - 2007

Rejstřík

REJSTŘÍK OBSAHU SIGNUM IV. ŘADA


IV. řada Zpravodaje klubu faleristů v Brně SIGNUM vycházela následovně:


V roce 2003 čísla 1 až 4
2004 5 až 8
2005 9 až 12
2006 13 až 16
2007 17 až 20


Čísla 1 až 8 redigoval dr. I. Koláčný s red. radou (ing. J. Hrdý, dr. R. Jedlička), číslo 9 redigovali spolu dr. I. Koláčný a dr. R. Jedlička, číslo 10 až 20 redigoval dr. R. Jedlička spolu s redakční radou (Č. Franěk, ing. J. Hrdý, dr. I. Koláčný).
Pozn.: první číslo před lomítkem je pořadové číslo sešitu, další čísla znamenají stránky.


TEORIE A DISKUSE


Kilián, F.- Tusek, F.: K polemice článku Scientia est potentia 13/440-441
Sedlák, L.F.: Faleristika a názvosloví 5/137-139
Sedlák, L.F.: Ještě k článku Scientia est potentia 12/418-420
Sehnal, J.: Globalizace 15/576-578
Sehnal, J.: Obchodníci 19/789-790
Tusek, F.- Kilian, F.: Scientia est potentia –Vědění je moc aneb
několik rad sběratelům vyznamenání 11/345-355
Tusek, F.- Kilian, F.: Doplněk k článku Scientia est potentia 12/418
Wodák, V.: Déle již nehodlám mlčet 5/141-142


VYZNAMENÁVANÉ OSOBNOSTI


Growka, K.: Polští nositelé Vojenského řádu Marie Terezie 18/774-775
Iarabek, E.: Vyznamenávaný důstojník Královské italské armády
Benedetto Fiorenzoli 19/777-780
Jedlánek, F.: Polní maršál Earl Herold Alexander of Tunis 6/176-179
Jedlánek, F.: Hrdinové mnohdy mlčí (Anna Benešová) 9/287-291
Jedlička, R.: Řád TGM I. tř. udělen „in memoriam“ W. Spühlerovi 3/77-78
Koláčný, I.: Tereziánský rytíř Rudolf von Single 18/697-708
Krauss, E.: Zcizené řády generálplukovníka Viktora hraběte Dankla 10/306-310
Lukš, O.: Zajímavý soubor vyznamenání (Antonín Včelka) 15/544-549
Musil, R.: Vyznamenání občanů ČSR při návštěvě litevského prezidenta
v lázních Dolní Lipová 1930 7/212-215
Sehnal, J.: Ještě jednou Viktor Joss 4/103-104
Sehnal, J.: Světový rekord (Air Vice-Marshall J.E.Johnson) 4/106-107
Wodák, V.: Jeden zapomenutý „moravský“ nositel Rytířského kříže 1939
(Walter Patry) 5/136-137
Wodák, V.: Vyznamenání vrací tvář mrtvému (gen. Robert Bader) 7/210-212
Wodák, V.: Poslední rytíř Vojenského řádu Pour le Mérite (Ernst Jünger) 9/282-286
Wodák, V.: Malé zastavení nad jednou zajímavou medailí
(FML Rudolf Witterding) 18/711-715
Wodák, V.: Dva tereziánští rytíři ve světle nových poznatků
(Jordan-Rozwadowski, R.Singule) 19/774-775


RYTIŘSKÉ A CÍRKEVNÍ ŘÁDY


Jedlánek, F. : Kříž jeruzalémských poutníků 3/63-64
Jedlička, R. – Nejedlo, P.: Církevní řád sv. Cyrila a sv. Metoděje 1/01-11
Jedlička, R.- Nejedlo, P.: Ještě k článku o Církevním řádu sv. Cyrila
a sv. Metoděje 4/101-102
Jedlička, R. – Tusek, F.: Soubor dekorací Řádu sv. Lazara Jeruzalémského
z pozůstalosti Františka Schwarzenberga 3/72-76
Koláčný, I.: Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou na Moravě 13/425-428
Koláčný, I.: Český historický řád Tussinu a Společenstvo českého krále –
Řád točenice 14/473-483
Nejedlo, P.: Náboženský rytířský řád Vojáků našeho Pána Ježíše Krista 3/79-81


ČESKÉ ZEMĚ, ČESKOSLOVENSKO, ČESKO


a) Řád bílého lva, ŘBL „ZA vítězství“
Jedlička, R.: Esej odznaku velkokříže ŘBL 2/37-38
Jedlička, R.: Kopie hvězdy ŘBL 2/38-39
Jedlička, R.: Pamětní medaile k 80. výročí založení ŘBL 4/101
Jedlička, R.: Miniatury československého ŘBL 11/361-367
Jedlička, R.: Miniatura hvězdy Čs. vojenského ŘBL „Za vítězství“ 17/672
Jedlička, R. – Tusek, F.: Miniatury Čs.vojenského ŘBL „Za vítězství“ 12/393-396
Kilián, F.: Neznámá provedení dekorací ŘBL 2/32-34
Kilián, F.: Zlatá medaile ŘBL – neznámé provedení 11/367-368
Sehnal, J.: Napodobenina ŘBL 11/369
Sehnal, J.: Kočkopes 17/672-673
Staněk, F.: Dekrety ŘBL 4/99-100
Tusek, F.: Udělené řádové odznaky Čs. ŘBL do r. 1981 2/34-35
Tusek, F.: Dekret velkokříže Čs. ŘBL 2/35-36
Tusek, F.: Upravená hvězda Čs. ŘBL v rumunském muze 19/776


b) Národní gardy a Diplomový odznak Karla IV.
Jedlička, R.: Obnovený Diplomový odznak krále Karla IV. Národních
gard RČS – Řád Karla IV. 2/29-32
Jedlička, R.: Kdy byl založen Řád Karla IV. Národních gard? 7/217-219
Jedlička, R.: Odznak pro příslušníky historických jednotek při Národních gardách
a odznak výcvikového tábora Akademické legie 14/508-513
Jedlička, R.: Prof. Jan Znoj ve světle faleristiky 17/659-672
Jedlička, R.: Doplněk k odznakům 575. výročí založení Národních gard 20/821-822
Kilian, F.: Pamětní medaile NG 1918-1919 – odlévané exempláře 2/41-42
Kilian, F.: Raznice Diplomového čestného odznaku krále Karla IV. 7/220


c) vyznamenání do r. 1989
Beneš, J.: Odznak příslušníků Stráže obrany státu 12/398-402
Gába, Zd.: Historie odznaku Zdravotnického učiliště 11/373-375
Growka, K.: Výrobní typologie československých vyznamenání 1948-1989 2/39-40
Growka, K.: In margine soupisu čs. vyznamenání 5/139-140
Growka, K.: In margine soupisu čs. vyznamenání (doplněk) 7/221
Jedlánek, F.: Pražský dobrovolný sbor ochranný 1895-2002 3/57-62
Jedlánek, F.: Pamětní odznak Sdružení bývalých politických vězňů 11/375-376
Jedlička, R.: Ještě k článku „Český odznak vládního vojska z r. 1944“ 3/65-71
Jedlička, R.: K článkům o sponě vládního vojska 8/257-258
Jedlička, R.: Řád sv. Václava čs. Junáků (katolických skautů) 20/801-807
Kilian, F.: Československý Řád práce – srovnání 3 typů 14/506-507
Kilian, F. – Tusek, F.: Československý odznak „Polní letounový
pozorovatel zbraní“ 13/441-444 Morávek, K.: Ještě k článkům o sponách vládního vojska 5/139
Redakce: Kopie – falza československých vyznamenání 5/142-145
Sedlák, L.F.: Stříbrná medaile Custozza-Lissa 1866 4/97-99
Sedlák, L.F.: Custozza-Lissa 1866 10/333-335
Tusek, F.: Originální etue? (Čs. pilotní odznak) 1/21-22
Tusek, F.: Dva novoděly čs. pilotních odznaků 2/47-49
Vallo, L.: Odznaky Celní správy v našich zemích 20/823-837


d) medaile a odznaky Armády ČR
Growka, K.: Diskuse o dekoracích Armády ČR – novodobá česká
vojenská bižutérie 17/678-680
Hamadej, I.: Pamětní odznak Opravárenská základny letectva
České Budějovice 15/571-573
Horák, P.: Odznak pro specialisty Finanční služby AČR 20/839-840
Jedlánek, F.: Záslužná medaile Vojenské policie Armády ČR 7/215-216
Jedlánek, F.: Pamětní odznak Vojenské akademie v Brně 1951-2004 9/292-294
Jedlánek, F.: Odznak Generálního štábu Armády ČR 10/337-338
Jedlánek, F.: Pamětní medaile Hradní stráže 10/339-341
Jedlánek, F.: Pamětní odznak Inspekce ministerstva obrany ČR 10/341-342
Jedlánek, F.: Pamětní odznak Střední technické školy MO v M. Třebové 13/454-455
Jedlánek, F.: Pamětní odznaky Ministerstva obrany ČR 14/514-522
Jedlánek, F.: Pamětní odznaky Armády ČR 15/573-576
Jedlánek, F.: dtto – pokr. 17/674-677
Jedlánek, F.: dtto – pokr. 19/786-788
Jehlánek, F. Pamětní odznaky AČR (k diskusi) 17/682-683
Nejedlo, P.: Pamětní odznak Veterinární základny Grabštejn 12/408-410


e) ostatní vyznamenání po r. 1989
Franěk, Č.: Medaile za zásluhy o Klub výsadkových veteránů 12/403-408
Growka, K.: Medaile Spolku vysloužilých celníků Slezska 15/570-571
Hrdý, J.: Pamětní medaile na maršála Joachima Murata a bitvu u Slavkova 2/42-45
Hrdý, J.: Záslužná vyznamenání Čs. napoleonské společnosti 12/385-389
Hrdý, J.: Pamětní medaile k 200. výročí bitvy u Slavkova 12/403
Hrdý, J.: Medaile k založení Sdružení ostrostřelců Koruny české 19/786-788
Jedlánek, F.: Pamětní odznak Summit NATO Praha 2002 2/42-45
Jedlánek, F.: Odměna pro rezervisty 8/254-257
Jehlánek, F.: Pamětní medaile k 60. výročí ukončení 2. světové války 9/279-280
Jedlánek, F.: Pamětní medaile Českého svazu bojovníků za svobodu 13/452-453
Jedlánek, F.: Pamětní medaile Čs. obce legionářské 13/456-457
Jedlánek, F.: Čestný pamětní odznak Vojenského sdružení rehabilitovaných 13/458-459
Nejedlo, P.: Odznaky soukromých bezpečnostních služeb 11/377-379
Sedlák, L. F.: České chápání faleristiky 17/681-682
Tusek, F.: Kopie čs. vyznamenání v obchodě 12/411-417
Waltr, V.: Faleristická památka na jubileum bitvy u Kolína 1757-2007 20/838

HABSBURSKÁ MONARCHIE


Benda, V.: Dvě století Řádu železné koruny a jeho významní čeští členové 9/261-265
Growka, K.: Počet vyznamenaných 93. pěšího pluku ze Šumperka 10/330-333
Growka, K.: Poznámka k nošení rakousko-uherských vyznamenání
v Československu 13/436-440
Jedlička, R.: Pamětní odznak na polního maršála arcivévodu Albrechta 14/484-493
Jedlička, R. – Sedlák, L. F.: Faleristické drobnosti: Rak.-uh. náprsní stužky 18/731-736
Mjalovský, V.: Bosensko-hercegovská pamětní medaile 18/727-730
Sedlák, L. F.: Karlův vojenský kříž 1916 10/316-317
Sedlák, L. F.: Dekorace v zrcadle času 14/496-503
Sedlák, L. F.: Kouzlo řádu v zrcadle času 16/624-627
Sedlák, L. F. – Jedlička, R.: Medaile Za statečnost II. třídy 20/812-819
Tusek, F.: Dva dochované rytířské kříže Vojenského řádu Marie Terezie
po Maxmiliánovi a Theodorovi Baillet de Latour 1/17-21
Tusek, F.: Miniatury rakouských řádů z období monarchie - 1. část – úvod 4/85-88
Tusek, F.: dtto – 2. část – Zlaté rouno 4/89-92
Tusek, F.: dtto – 3. část – Vojenský řád Marie Terezie 5/ 119-122
Tusek, F.: dtto – 4. část – Řád sv. Štěpána 5/123-128
Tusek, F.: dtto – 5. část - Leopoldův řád 6/167-175
Tusek, F.: dtto – 6. část – Řád železné koruny 8/244-254
Tusek, F.: dtto – 7. část – Řád Františka Josefa 9/266-276
Tusek, F.- Jedlička, R.: dtto – 8. část – Čestné vyznamenání za zásluhy
o Červený kříž 10/318-325
Tusek, F.: Vojenský řád Marie Terezie v období 1922 – 1926 4/93-94
Tusek, F.: Řetízek velkokříže Řádu Františka Josefa 7/145-146
Tusek, F.: Spona s Vojenským řádem Marie Terezie 18/708-710
Tusek, F.: Vzácný objev (prospekt fy Mayer´s Söhne) 18/736
Tusek, F.: Udělení velkokříže Leopoldova řádu 19/757-762
Tusek, F.: Pod průhledným smaltem 20/810-811
Tusek, F.: Nepuncované dekorace z ušlechtilých kovů 20/820-821
Tusek, F.: Jedna etuje 20/822-823
Tusek, F. – Gerhartl, E.: K článku o Hessově kříži 14/523-527
Tusek, F. – Gerhartl, E.: Ještě k Hessově kříži 19/781-785
Tusek, F. – Kilian, F.: Vojenský záslužný kříž 16/581-623


REGIONÁLNÍ FALERISTIKA


Balkán
Jedlánek, F.: Balkán a faleristika – I. část 5/113-119
Jedlánek, F.: dtto II. část 6/152-159
Jedlánek, F.: dtto III. část – Černohorská vyznamenání 7/196-202
Jedlánek, F.: Vyznamenání Rumunska 15/533-540
Petříček, A.: Srbská pamětní medaile oslavy 60. výročí Královské gardy 19/772-773
Sedlák, L. F.: Srbské medaile za statečnost 7/203-207


Bělorusko
Jedlánek, F.: Pamětní medaile 60. výročí osvobození Běloruské republiky 13/431-432


Francie
Jedlánek, F.: Pamětní medaile města Dunkerque 7/189-192
Mjalovský, V.: Darney 15/558-562


Gruzie
Hrdý, J.: Zlaté rouno a Gruzie 6/149-152


Itálie
Iarabek, E.: Medaile za vojenskou statečnost Sardinského království 6/162-166
Iarabek, E.: Italská bronzová medaile nahrazující zlatou medaile
„Za vojenskou statečnost“ 9/277-278
Iarabek, E.: Sardinská medaile z Krymské války 11/371-372
Iarabek, E.: Pamětní medaile Za nezávislost a sjednocení Itálie 14/504-505


Německo
Koláčný, I.: Rytířský kříž Železného kříže – originál či falzum? 1/12
Sedlák, L. F.: Železný kříž 1813 do dnešní doby 3/82
Sedlák, L. F.: Vzpomínka a zamyšlení 19/768-771
Tusek, F. – Kilián, F.: Rytířský kříž Železného kříže 1939 1/13-17


Persie
Tusek, F.: Hvězda perského dámského Řádu slunce 1/1-3


Polsko
Growka, K.: Polská medaile „Zasloužilým na poli cit“ 15/550-557
Jedlánek, F.: Polsko vzpomíná a odměňuje 9/281-282
Jedlánek, F.: Krzyž Ludowego Wojska Polskiego 13/450-451


Rakousko - republika
Hrdý, J.: Vznik a vývoj Záslužného řádu Rakouské republiky 1918-1938 17/633-644


Rusko / SSSR
Hrdý, J.: Nová ruská medaile Za zásluhy o zemědělství 7/221-222
Jedlánek, F.: Ruský řád sv. Mikuláše Divotvorce 7/207-209
Jedlánek, F.: Velký sibiřský pochod 1920 8/225-231
Jedlánek, F.: Polský Řád bílého orla v soustavě řádů Ruské říše 8/234-237
Jedlánek, F.: Řád sv. apoštola Ondřeje Prvozvaného v životě Ruské federace 8/238-241
Jedlánek, F.: Donský řád Světlého vzkříšení 8/242-244
Jedlánek, F.: Pamětní medaile Ruské federace 11/369-370
Jedlánek, F.: dtto – další 13/445-447
Jedlánek, F.: Pamětní medaile 60 let vítězství ve VVV 1941-1945 13/434-435
Jedlánek, F.: Pamětní medaile města Vladivostok 15/563-565
Sehnal, J.: Řád vítězství 19/771-772


Švédsko
Hrdý, J.: Švédsko – Neobvyklé výtvarné řešení záslužné medaile 20/840-841


Turecko osmanské
Sehnal, J.: Harp madalyasy neboli Válečná medaile 11/359-360


Ukrajina
Jedlánek, F.: Pamětní medaile 60. výročí osvobození Ukrajiny od fašistických
okupantů 13/432-434


USA
Hrdý, J.: Pamětní medaile na teroristický útok 11. září 2001 11/371


Velká Británie
Gerhartl, E.: Pamětní plaketa krále Jiřího V. 11/360-361
Lukš, O.: Královský Viktoriin řád (Britské řády – dále jen BŘ – 3. část) 4/94-97
Lukš, O.: Řád lázně (BŘ – 4. část) 5/129-135
Lukš. O.: Řád Za zásluhy (BŘ – 5. část) 6/159-161
Lukš, O.: Odznak rytíře bakaláře (BŘ – 6. část) 7/192-195
Lukš, O.: Odznak baronetů (BŘ – 7. část) 8/231-234
Lukš, O.: Řád Společníků cti (BŘ – 8. část) 9/265-266
Lukš, O.: Čtyři výjimečné avšak málo známé britské řády (BŘ – 9. část) 10/310-315
Lukš, O.: Nejvyšší indické řády Britského impéria (BŘ – 10. část) 11/355-359
Lukš, O.: Britský řád s německým rodokmenem (BŘ – 11. část) 12/390-393
Lukš, O.: Nejslavnější řád sv. Patrika (BŘ – 12. část) 13/429-430
Lukš, O.: Nejstarší a nejvznešenější řád bodláku (BŘ – 13. část) 14/494-495
Lukš, O.: Nejvznešenější řád podvazku (BŘ – 14. část) 15/540-543
Lukš, O.: Britský řád sv. Jana Jeruzalémského (BŘ – 15. část) 17/643-658
Lukš, O.: Řád za vynikající službu (BŘ – 16. část) 18/721-726
Lukš, O.: Indický řád Za zásluhy (BŘ – 17. část) 19/763-767
Lukš, O.: Řád Britské Indie (BŘ – 18. část) 20/807-809


Mezinárodní organizace
Jedlánek, F.: Medaile mezinárodní společnosti „Zlatá fortuna“ 10/327-330
Jedlánek, F.: Důvod k oslavě se vždy najde (Pamětní odznak NATO) 10/335-336
Jedlánek, F.: Vyznamenání Mezinárodní rady vojenského sportu CISM 15/566-570


DROBNÉ ZPRÁVY


Neznámý odznak České myslivecké jednoty (F. Tusek) 2/55
Leningradská mincovna za války (J. Sehnal) 4/105
Nejen o knize aneb možnosti sběratele v Řecku (J. Sehnal) 4/105-106
Výstavy – Deutsch Wagram, Brno (R. Jedlička) 6/185
Symposium Rakouské faleristické společnosti 2004 (F. Tusek) 8/259
Na pomoc sběratelům – stuhy k medailím UN – příloha (red.) 8/259
Aukce ve vídeňském Dorotheu 1. 12. 2004 (F. Tusek) 9/302-303
Kappenabzeichen – Auktion 2005 (red.) 10/343
Aukce fy Rauch – Vídeň 29. 6. 2005 (F. Tusek) 11/379-380
Monacké řády na poštovních známkách (red.) 11/380
Napoleonské karty (J. Hrdý) 12/422-423
Výstava v Budapešti (I. Koláčný) 14/530-531
Signum ve světě (J. Hrdý) 15/578
8. mezinárodní faleristický sjezd Vídeň 2006 (R. Jedlička) 15/579
Švýcarská aukce / Galerie Numismatique –říjen 2006 (J. Sehnal) 17/691-693
Hasičská vyznamenání na kartách (J. Hrdý) 17/692-693
Poštovní známka k 250. výročí založení Voj.řádu Marie Terezie (R. Jedlička) 18/744
Aukce řádů a vyznamenání Puncovního úřadu v Praze v r. 2006 (red.) 19/792-794
Výstava Vojenského řádu Marie Terezie ve Vídni (red.) 19/794
„Sběratelství podruhé“ – výstava v Děčíně (Z. Plíhal) 19/794-796


HOVORY O FALERISTICE


S dr. G. Ludwigsdorffem vedl rozhovor F. Tusek 17/694-695
S ing. J. Hrdým vedl rozhovor dr. R. Jedlička 18/741-743
S p. Hartmuthem Rochowanskim vedl rozhovor F. Tusek 19/790-792


OSOBNÍ


Vzpomínka na mimořádného a dobrého kamaráda + J. Šedého (I. Koláčný) 2/54-55
In memoriam Dr. Mgr. Evžen Chroust (R. Jedlička) 6/185-187
Vzpomínka na Bertholda Zankela 1931-2005 (K. Growka) 13/469-471
In memoriam Heinrich Trettner 1907-2006 (V. Wodák) 18/737-740


LITERATURA


Kounovský, J.: Diplomový odznak krále Karla IV. (R. Jedlička) 2/51-53
Growka, K.: Českoslovenští legionáři okresu Jeseník (J. Hrdý) 5/146
Ministerstvo obrany představuje/Vojenská resortní vyznamenání (F. Jedlánek) 9/297-299
Kounovský, J.-Staněk, F.: Dekorace a odznaky v období ohrožení Československa
1935-1939 (R. Jedlička) 18/751-752
O tělovýchovné organizaci Sokol ve francouzské časopisu Les amis D´Hemicycle
(J. Hrdý) 18/752-753
Kilian, F.: Diplomiertes Ehrenzeichen König Karls IV. Der Tschechoslowakischen
Nationalgarde (red.) 18/754-755
Formánek, J.-Šimůnek, P.: Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky
(R. Jedlička) 20/841-842
Marcinko, J.-Jiroušek, A.: Slovenské rady, vyznamenania, čestné odznaky
(F. Jedlánek) 6/180-183
Zajímavý propagační materiál s faleristickou tématikou – Slov. rep. (I. Koláčný) 14/528
Prudek, I.- Zelizňák, P.: Vojenská symbolika Slovenskej republiky (I. Koláčný) 17/688-690
Pod císařským praporem – Historie habsburské armády 1526-1918 (J. Hrdý) 6/179-180
Koláčný, I.: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie do roku 1918 (red.) 16/627
Metodické problémy v monografii Koláčného o řádech a vyznamenáních
Habsburské monarchie (K. Growka) 17/684-685
Několik doplnění a upřesnění ke stati o řádu Zlatého rouna v knize Ivana
Koláčného (O. Semrád) 17/685-687
Recense knihy Ivana Koláčného „Řády a vyznamenání Habsburské monarchie“
(R. Jedlička) 18/745-750
Stanovisko autora I. Koláčného 18/750-751
Patriotische Abzeichen der öst.-ung. Monarchie von 1914-1918 (J. Hrdý) 7/222
Andolenko, S.P.: Náprsní odznaky ruské armády (F. Jedlánek) 1/23-26,2/50-51
Encyklopedie ruských vyznamenání (F. Jedlánek) 4/107-111
Pogačič, S.: Orders, Medals and Insignia of Montenegro – Odlikovanja,
medalje i znakovje Crne Gore (J. Hrdý) 6/184
Velmi sporná publikace Siniši Pogačiče (A. Petříček) 9/299-302
Vyznamenání III. Polské republiky (K. Growka) 10/342-343
The Medal Yearbook 2006 (J. Hrdý) 13/464-465
Scherzer, V.: Die Ritterkreuzträger Die Inhaber des Ritterkreuzes des Eisernen
Kreuzes 1939-1945 (V. Wodák) 14/528-530
Taras, D. A.: Boevyje nagrady sojuznikov Germanii vo II. mirovoj vojne (O. Lukš) 14/530
Maďarské řády (F. Jedlánek) 16/628-631
Ročenko, A.J.-Durov,V. A.: Vyznamenání a odznaky Bílých armád a vlád
(I. Koláčný) 19/796-799
Dvě publikace k francouzské faleristice (V. Mjalovský) 19/799
Velká kniha o Železném kříži – S.T.Previtera: The Iron Time (J. Hrdý) 20/842-843
Les Amis de l´Hemicycle - Přátelé polokruhu (J. Hrdý) 12/421
Numizmatika - faleristika / časopis z Kijeva (red.) 13/465-466
Merkur Revue 2006 – Sběratelské zprávy – Numismatické listy (K. Growka) 17/690-691
Orden und Ehrenzeichen – BDOS Jahrbuch 2001 (J. Hrdý) 1/27
Ročenka časopisu Orden und Ehrenzeichen za rok 2003 (J. Hrdý) 5/146-147
Časopis BDOS Orden und Ehrenzeichen – 1. pololetí 2004 (J. Hrdý) 7/222-223
Orden und Ehrenzeichen - ročenka 2004 (J. Hrdý) 9/295-297
Orden und Ehrenzeichen – 2. pololetí 2004 (J. Hrdý) 11/381-382
Orden und Ehrenzeichen – 1. pololetí 2005 (J. Hrdý) 11/382-383
Orden und Ehrenzeichen – 2. pololetí 2005 (J. Hrdý) 13/466-468
Ročenka časopisu Orden und Ehrenzeichen 2005 (J. Hrdý) 13/368-369
Orden und Ehrenzeichen – 1. pololetí 2006 (J. Hrdý) 16/627-628
Orden und Ehrenzeichen – 2. pololetí 2006 (J. Hrdý) 18/753-754
URL CZ: https://www.valka.cz/Signum-IV-rada-2003-2007-t88198#327208Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Rejstrik-t88198#327208Version : 0