Main Menu
User Menu

Sibiřský historický almanach - díl 1.

Сибирский исторический альманах - Гражданская война в Сибири

Diskuse
Sibiřský historický almanach - Občanská válka na Sibiři, 1. díl,
(Сибирский исторический альманах - Гражданская война в Сибири, čti: Sibirskij istoričjeskij al'manach - Graždanskaja vojna v Sibiri),
Kolektiv čtrnácti autorů,
Krasnojarsk, vydavatelství Znak, rok vydání 2010, stran 200, počet výtisků neuveden,
ISBN nepřidělenoPrvní svazek sborníku obsahuje na dvacet čtyři historických studií seskupených do šesti kapitol o málo známých osobnostech a událostech z občanské války na Sibiři. Sborník je výsledkem dlouholeté práce historiků a etnografů z Irkutska, Krasnojarska, Moskvy, Permu, Rostova a dalších míst. Velké množství materiálů a dokumentů získaných z oblastních a státních archivů a muzeí, je zde publikováno poprvé, včetně fotografií, map a reprodukcí.


Sborník byl vydán vlastním nákladem autorů a údajně je neprodejný. Kniha byla distribuována do školních, vědeckých a veřejných knihoven za symbolickou cenu padesáti rublů (asi 30 Kč), která nepokrývá ani tamní náklady za poštovné.


Obsah knihy a výčet autorů jednotlivých příspěvků (volný překlad):


Předmluva redakce


Část 1. Sibiřské listiny
Vasilj Cvetkov: Projekty na reformování ruské vlády koncem roku 1919
Alexandr Timofeev: Poslední výbory Krasnojarska (srpen 1919 - leden 1920)
Anton Posadskij: Církve a spolky na východě Ruska - ideje a praktiky bílého odporu
Vladimír Paršukov: Rozhodnutí 5. velkého okruhu Jenisejského kozáckého vojska, která se konala 15.-21.02.1919


Část 2. Lidé a osudy
Alexandr Timofeev: Rodáci (životopisy)
Alexandr Timofeev, Ivan Čerkasov: Štěpán Vasiljevič Vostrotin - věrný syn Sibiře
Vladimír Paršukov: Valerián Serebrennikov - člen armádního vedení Jenisejského kozáckého vojska


Část 3. Sibiřští vojáci
Alexandr Timofeev: Erich von Freiberg - organizátor a první velitel jízdy Ačinského partyzánského jízdního oddílu (AKPO)
Alexandr Timofeev: Dva vojáci z jednotky E. Freiberga (rekonstrukce životopisu)
Andrej Krasnoščjokov: Barnaulské pluky bílé armády a jejich velitelé A. I. Kambalin a B. G. Ljapunov
Leonid Kapustin: Poslední velitel kappelovců - Zapomenutý životopis generála N. P. Sacharova
Michal Sitnikov: Velitel 2. sibiřské divize Michal Vasilevič Epov
Michal Sitnikov: Velitel úderné brigády Jevgenij Urbankovskij
Michal Sitnikov: Plukovník Petr Sokolov
Michal Sitnikov: Nikolaj Kazagrandi z Revelského námořního praporu smrti


Část 4. V boji o otčinu
Pavel Novikov: Boje u Irkutska v prosinci 1917
Alexej Jeliseenko: Konec "plovoucí republiky" - Boje na řece Jenisej v červenci 1918
Andrej Marmyš: Krasnojarská katastrofa
Alexej Jeliseenko, Andrej Marmyš: Zapomenutý ledový pochod
Vladimír Paršukov: Protisovětské ozbrojené povstání v Horské Šorii v roce 1922


Část 5. Zahraniční armády na Sibiři
Michal Lukašov: Obrněný vlak "Orlík" Československého sboru na Sibiři a v Zabajkalí
Igor Ladygin, Leonid Kapustin: Britské oddíly na Urale a v západní Sibiři v letech 1918-1919


Část 6. Uniformy
Leonid Kapustin: Symboly obětavosti a vlastenectví v označení úderných oddílů východní Sibiře
Konstantin Novikov: Rekonstrukce uniformy 1. sibiřské úderné brigády generála Pepeljaeva


Informace o autorech
__________________


От редакции


Раздел 1. Сибирская карта
Василий Цветков: Проекты реформирования Российского правительства в конце 1919 года.
Александр Тимофеев: Последние гласные Красноярска (август 1919 - январь 1920).
Антон Посадский:Церковь и миряне на Востоке России: об идеях и практике участия в Белой борьбе.
Владимир Паршуков: Постановления 5‑го Большого Круга Енисейского Казачьего Войска, состоявшегося 15-21 февраля 1919 года.


Раздел 2. Люди и судьбы
Александр Тимофеев: Земляки (материалы для биографического словаря).
Александр Тимофеев, Иван Черкасов
Степан Васильевич Востротин - верный сын Сибири (опыт портрета на фоне эпохи)
Владимир Паршуков: Валериан Серебренников - член Войскового Правления Енисейского Казачьего Войска


Раздел 3. Солдаты Сибири
Александр Тимофеев: Эрих фон Фрейберг - организатор и первый командир Ачинского конно-партизанского отряда (АКПО).
Александр Тимофеев: Два бойца из отряда Э. Фрейберга (реконструкция биографий).
Андрей Краснощеков: Барнаульские полки белой армии и их командиры А. И. Камбалин и Б. Г. Ляпунов.
Леонид Капустин: Последний командир каппелевцев: забытые страницы биографии генерала Н. П. Сахарова.
Михаил Ситников: Начдив 2-й Сибирской Михаил Васильевич Эпов.
Михаил Ситников: Командир штурмовой бригады Евгений Урбанковский.
Михаил Ситников: Полковник Петр Соколов.
Михаил Ситников: Николай Казагранди в Ревельском морском батальоне смерти.


Раздел 4. В боях за Отечество
Павел Новиков: Иркутские бои декабря 1917 года.
Алексей Елисеенко: Конец "плавучей республики". Речной бой на Енисее в июле 1918 года.
Андрей Мармышев: Красноярская катастрофа.
Алексей Елисеенко, Андрей Мармышев: Забытый ледяной поход.
Владимир Паршуков: Антисоветское вооруженное восстание в Горной Шории в 1922 году.


Раздел 5. Иностранные армии в Сибири
Михаил Лукашов: Бронепоезд Чехословацкого корпуса "ORLIK" в Сибири и Забайкалье.
Игорь Ладыгин, Леонид Капустин: Британские части на Урале и в Западной Сибири в 1918-1919 годах.

Раздел 6. Униформология

Леонид Капустин: Символы жертвенности и патриотизма: второе рождение "ударных" отличий на Востоке России.
Константин Новиков: Реконструкция униформы 1‑й Сибирской штурмовой бригады имени генерала Пепеляева.


Об авторах
URL : https://www.valka.cz/Sibirsky-historicky-almanach-dil-1-t123140#419782Verze : 0
MOD
Vážení,
rád bych se pochlubil informací, že ve veřejných knihovnách České republiky jsou dostupné nejméně dva exempláře této knihy:


1/
Slovanská knihovna
areál Klementina, Mariánské náměstí 3, Praha 1
- v katalogu označena jako: Sibirskij istoričeskij al'manach. Tom 1, Graždanskaja vojna v Sibiri
- signatura: Rb 005031


2/
Knihovna Vojenského historického ústavu
U památníku 2, Praha 3
- signatura: D 5209/1
URL : https://www.valka.cz/Sibirsky-historicky-almanach-dil-1-t123140#450212Verze : 1
MOD