Main Menu
User Menu

Sekce polního zdravotnitví JESANOP [2015- ]

Field Healt Section of the JESANOP

Sección de Sanidad en Campaña de la JESANOP

     
Název:
Name:
Sekce polního zdravotnitví JESANOP
Originální název:
Original Name:
Sección de Sanidad en Campaña de la JESANOP
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.01.2015
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
21.01.2015-DD.MM.RRRR Ředitelství operativního zravotnictví
Dislokace:
Deployed:
21.01.2015-DD.MM.RRRR Madrid, ?
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sekce-polniho-zdravotnitvi-JESANOP-2015-t235933#652275Verze : 0
MOD