Main Menu
User Menu

Sedláček, August

     
Příjmení:
Surname:
Sedláček
Jméno:
Given Name:
August
Jméno v originále:
Original Name:
August Sedláček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Profesor
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.08.1843 Mladá Vožice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.01.1926 Písek /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Autor kastelologického díla "Hrady, zámky a tvrze království Českého I–XV".
Historik, kastelolog, genealog, sfragistik a heraldik.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sedlacek-August-t191926#553793Verze : 2
August Sedláček


Přední český historik, kastelolog, genealolog, sfragistik a heraldik. Autor řady odborných publikací. Obzvláště zaujme jeho ohromné patnáctidílné dílo "Hrady, zámky a tvrze království Českého I–XV".


Dílo:


Rychnov nad Kněžnou : pokus dějepisný (1871)
Děje města Čáslavě (1874)
Jak se měnily a ustálily meze Čech a Rakous dolních (1877)
Kl. Ptolemaia Zprávy o Čechách a zemích sousedních (1880)
Hrady, zámky a tvrze království Českého I–XV (1882–1927)
Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1895)
Děje Třebenic (1897)
Českomoravská heraldika (1. díl spolu s Martinem Kolářem) I–II (1902–1925)
Místopisný slovník historický království Českého (1908)
Dějiny královského krajského města Písku nad Otavou I–III (1911–1913)
Zbytky register králů římských a českých z let 1361-1480 (1914)
Snůška starých jmen, jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy (1920)
O starém rozdělení Čech na kraje (1921)
Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách (1923)
Děje prácheňského kraje (1926)
Paměti z mého života (1997)
Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty 1–5 (2001–2003)


Zdroj:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sedlacek-August-t191926#553795Verze : 0