Main Menu
User Menu

Sakurai, Šózó

Shōzō Sakurai / 桜井省三 / さくらい・しょうぞう

     
Příjmení:
Surname:
Sakurai
Jméno:
Given Name:
Šózó
Jméno v originále:
Original Name:
桜井省三 / さくらい・しょうぞう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:Hereditary Title: -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.06.1889 Hagi, prefektúra Jamaguchi
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.07.1985 ?, Tokio
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 33. divízie
veliteľ 28. armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://pwencycl.kgbudge.com/
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Sakurai-Sozo-t123238#420045Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Sakurai
Jméno:
Given Name:
Šózó
Jméno v originále:
Original Name:
桜井省三 / さくらい・しょうぞう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-27.05.1911 Imperiálna vojenská akadémia
09.12.1916-26.11.1919 Vojenské štábne kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.12.1919 podporučík
01.08.1934 plukovník
01.03.1938 generálmajor
02.12.1940 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
10.12.1929-01.08.1930 Velitel : Lodní skupina 3. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1930-01.08.1934 Velitel : Lodní skupina 3. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1934-01.08.1936 Velitel : 77. pěší pluk
20.01.1941-11.03.1943 Velitel : 33. divize

Ručně vyplněné položky:
DD.04.1921-DD.05.1924 Lodní skupina 3. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
10.12.1929-01.08.1934 náčelník Lodní skupina 3. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR vojenský atašé vo Francii
DD.MM.1930-DD.MM.1934 vojenské kolégium - inštruktor
01.08.1934-01.08.1936 veliteľ 77. pluku pechoty
01.08.1936-13.05.1937 Výskumné oddelenie kabinetu - vyšetrovatel
13.05.1937-18.08.1937 Plánovacie oddelenie vlády - vyšetrovatel
18.08.1937-20.09.1937 Velitel 14. prístavného zariadenia
20.09.1937-01.12.1937 Inštirút plánovania - vyšetrovatel
01.12.1937-01.03.1938 1. námorné veliteľstvo prepravy
01.03.1938-15.07.1938 Prístavné zariadenia centrálnej Číny - inšpektor
15.07.1938-19.05.1939 Veliteľ skupiny pechoty 22. divízie
19.05.1939-04.09.1939 Expedićná armáda Centrálnej Číny
04.09.1939-20.01.1941 Náčelník štábu 13. armády, Čína
20.01.1941-11.03.1943 Veliteľ 33. divízie
11.03.1943-06.01.1944 Vedúci oddelenia obrneného boja, Ministerstva vojny
06.01.1944-DD.MM.RRRR Veliteľ 28. armády, Burma
DD.MM.1945-12.04.1946 vojnový zajatec
12.04.1946-DD.MM.RRRR repatriovaný 1)
22.06.1947-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.RRRR

Řád Zlatého luňáka 3. třídy
Order of Golden Kite 3rd Class
功三級金鵄勲章 / こうさんきゅうきんしくんしょう
-

Poznámka:
Note:
1) na palube Tsukushi Maru
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://pwencycl.kgbudge.com/
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Sakurai-Sozo-t123238#420050Verze : 1
MOD
Sakurai sa údajne narodil v Nagoya, ale jeho oficálne papiere uvádzajú ako miesto narodenia mesto Hagi, v prefektúre Yamaguchi.


1911 ukončuje vzdelanie na Imperiálnej vojenskej akadémii v hodnosti podporučíka a v roku 1919 Vojenské štábne kolégium.


Spočiatku slúži ako dôstojník pechoty, ale časom sa stáva z neho vojenský špecialista na dopravu. Krátky čas pôsobí vo Francii ako vojenský atašé.


Počiatkom roku 1930 pôsobí ako vojenský inštruktor na Vojenskom kolégiu a od roku 1934 do 1936 velí 77. pešiemu pluku.


Sakurai potom pracuje ako vyšetrovateĺ Výskumného oddelenia a neskôr Plánovacieho oddelenia vlády a je poverený riadením prístavných zariadení a inštalácii.


Následne je preradený v roku 1937 ako veliteľ 14. prístavného zariadenia.


V 1938 sa stal inšpektorom prístavných zariadení centrálnej Číny a v marci 1938 sa stáva generál majorom.


V 1938 je mu zverené velenie skupiny pechoty 22. divízie a v 1939 je pridelený k Expedičnej armáde centrálnej Číny až kým sa nestáva náčelníkom štábu 13. armády v Číne.


V 1940 je mu udelená hodnosť generál poručíka.


V 1941 Sakurai as stáva veliteľom 33. divízie v Číne, zaradenej pod 11. armádu. Spolu s ňou sa účastní invázie do Siamu.
V ďalšom období sa Sakuraiho divízia počiatkom roku 1942 účastní invázie do Burmy. Vojsko pod jeho velením obsadzuje Rangoon, avšak vďaka jeho zlému manévrovaniu Britské jednotky unikajú bez väčších problémov z mesta.


Sakurai sa úspešne postavil v roku 1942 proti plánu invázie do Assamu s odôvodnením že sa jedná o nezrealizovatelnú operáciu a jeho divízia zostala následne dislokovaná v Arakane.


V 1943 je Sakurai povolaný späť do Japonska, aby tu viedol Oddelenie ozbrojeného boja, Ministersta vojny.


V 1944 sa Sakurai vracia do Burmy, ako veliteľ 28. armády, pričom pod jeho velením toto teleso vykonáva inváziu do Bengálska, v rámci operácii Ha-Go, pričom podporuje ostatné Japonské armády, ktoré vykonávajú ofenzívu U-Go.


22.2.1944, útok Japonskej 28. armády je odrazený a dáva sa s ťažkými stratami na ústup. 20.7.1945 Sakurai so svojimi silami ustupuje do Moulmein, kde ho zastihne koniec vojny.


Umiera v Tokyu vo veku 96 rokov a je pochovaný na cintoríne Tama v Fuchū, Tokyu.

zdroj
en.wikipedia.org
https://pwencycl.kgbudge.com/
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Sakurai-Sozo-t123238#420093Verze : 0
MOD