Main Menu
User Menu

SVK - VMS 07

     
Název:
Name:
VMS 07
Originální název:
Original Name:
VMS 07
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
Technopol International a.s.
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
1.8 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger
Délka:
Length:
454 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
193 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
- m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) so zloženou ramennou opierkou: 722 mm
Zdroje:
Sources:
www.technopol.sk

URL : https://www.valka.cz/SVK-VMS-07-t185067#540158Verze : 1