Main Menu
User Menu
Reklama

VMS 07

VMS 07

VMS 07

     
Název:
Name:
VMS 07
Originální název:
Original Name:
VMS 07
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Technopol International a. s., Bratislava
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
1,8 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger
Délka:
Length:
454 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
193 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
? ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
1) se zataženou ramenní opěrkou
s vytaženou ramenní opěrkou: 722 mm
Zdroje:
Sources:
www.technopol.sk
www.ideb.sk

URL : https://www.valka.cz/VMS-07-t185067#540158Verze : 3
Reklama