ST - Třída R

R Class
Classe R
     
Název:
Name:
Třída R R Class
Originální název:
Original Name:
Classe R
Kategorie:
Category:
nákladní ponorka submersible ship, cargo
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
R. Smg. Remo
R. Smg. Romolo
R. Smg. R3
R. Smg. R4
R. Smg. R5 1)
R. Smg. R6 1)
R. Smg. R7
R. Smg. R8
R. Smg. R9
R. Smg. R10
R. Smg. R11
R. Smg. R12
Posádka:
Crew:
7 důstojníků, 56 poddůstojníků a námořníků / 7 officers, 56 non-commissioned officers and sailors
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1300 t 1279 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
2210 t 2175 long tons
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
2606 t 2565 long tons
Délka:
Length:
87.9 m 288 ft 5 in
Šířka:
Beam:
7.86 m 25 ft 9 in
Ponor:
Draught:
6.13 m 20 ft 1 in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x diesel motor Tosi (2x 964.4 kW)
2x elektro motor Marelli (2x 335.6 kW)
2x diesel motor Tosi (2x 1300 bhp)
2x electric engine Marelli (2x 450 bhp)
Výkon:
Power:
1938.8 kW při ot/min 2600 bhp at rpm
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- t - long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
25.93 km/h 14 kt
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
12.04 km/h 6.5 kt
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
22220 km při rychlosti 16.67 km/h 11997.8 nm at speed 9 kt
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
190 km při rychlosti 6.5 km/h 102.6 nm at speed 3.5 kt
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
100 m 328 ft
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
3x kulomet Breda 20/65 Mod. 1940
2× 450 mm torpédomet (některé ponorky)
3x machinegun Breda 20/65 Mod. 1940
2× 450 mm (17.7 in) torpedo tubes (some boats)
Vybavení:
Equipment:
- -
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- ponorka mohla uvézt 600 metrických tun nákladu

1) - stavba zrušena
- the submarine can carried 600 metric tons of cargo

1) - construction canceled
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
Italian Warships of World War II, Fraccaroli Aldo, Ian Allan Ltd., 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/ST-Trida-R-t66128#679433 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více