Main Menu
User Menu

ST - Třída R

R Class

Classe R

     
Název:
Name:
Třída R
Originální název:
Original Name:
Classe R
Kategorie:
Category:
nákladní ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
R. Smg. Remo
R. Smg. Romolo
R. Smg. R3
R. Smg. R4
R. Smg. R5 1)
R. Smg. R6 1)
R. Smg. R7
R. Smg. R8
R. Smg. R9
R. Smg. R10
R. Smg. R11
R. Smg. R12
Posádka:
Crew:
7 důstojníků, 56 poddůstojníků a námořníků / 7 officers, 56 non-commissioned officers and sailors
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1300 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
2210 t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
2606 t
Délka:
Length:
87.9 m
Šířka:
Beam:
7.86 m
Ponor:
Draught:
6.13 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x diesel motor Tosi (2x 964.4 kW)
2x elektro motor Marelli (2x 335.6 kW)
Výkon:
Power:
1938.8 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
25.93 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
12.04 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
22220 km při rychlosti 16.67 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
190 km při rychlosti 6.5 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
100 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
3x kulomet Breda 20/65 Mod. 1940
2× 450 mm torpédomet (některé ponorky)
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- ponorka mohla uvézt 600 metrických tun nákladu

1) - stavba zrušena
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
Italian Warships of World War II, Fraccaroli Aldo, Ian Allan Ltd., 1968, SBN 7110 0002 6
URL : https://www.valka.cz/ST-Trida-R-t66128#679433Verze : 2
MOD