Main Menu
User Menu

SS - organizačná štruktúra (1930)

Organizačná štruktúra jednotiek SS zavedená v roku 1930Najmenšou jednotkou bola Schar, ktorá sa skladala z 8 mužov pod velením Scharführera.


Z troch jednotiek Schar sa skladal Trupp a z troch Truppen bol zložený jeden Sturm, ktorého počet mužstva sa pohyboval od 70 do 120 členov na čele s Obersturmführerom.


Tri Sturmen vytvárali Sturmbann o počte 250-600 mužov (približne veľkosť práporu), ktorému velil Sturmbannführer.


Tri alebo štyri Sturmbannen tvorili Standarte o počte 1000-3000 mužov (veľkosť približne ako pluk) pod velením Standartenführera.


Niekoľko Standarten tvorilo Untergruppe, neskôr premenované na Abschnitt (v armádnej klasifikácii zodpovedajúca brigáde).


Niekoľko Abschnitten vytváralo Gruppe alebo Oberabschnitt (zodpovedajúci divízii) na čele s Gruppenführerom.zdroj:
Grünberg, K.: SS-Hitlerova černá garda, Praha 1981, str. 40
URL : https://www.valka.cz/SS-organizacna-struktura-1930-t37791#142712Verze : 0
MOD
V podstatě pouze doplnění k Panzerovi.


Organizační jednotky SS - zejména Waffen-SS - byli v podstatě také nazývány podle klasifikace Heer. Např. v Order of Battle byli oficiálně uváděny vždy podle klasifikace Heer, proto není např. SS - OberAbschnitt Wiking ale Panzerdivison Wiking. Ten důvod je naprosto jasný, neboť SS ve většině případů spadali pod velení Heer a nebylo tak možné mít dvě klasifikace, které by mohli způsobovat nedorozumění v boji, atd.


Proto bych zejména ty vyšší organizační struktury přiřazoval spíše pouze pro Allgemeine SS, neboť se jedná o místně organizační útvary, proto i Abschnitt jsou zřizovány podle místa, kraje, ne podle počtu členů, určení, atd. Tedy v podstatě u Panzera dochází k překrývání místně organizačních jednotek s funkčně organizačními. Nicméně orgnizačně funkční dělení na nejvyšších místech kopírovalo Heer, tedy jsou divisionen, brigaden ...


Jinak ale ještě doplnění nejmenší jednotkou nebyl Schar, ale Rotte - odtud tedy Rotten-fuhrer. Byla to jednotka o 4 mužích. Shar se tedy skládal ze dvou Rotten.
URL : https://www.valka.cz/SS-organizacna-struktura-1930-t37791#142766Verze : 0