Main Menu
User Menu

SS - Džunsen Hei II

Junsen Hei II

伊十六型潜水艦 - 後期型

     
Název:
Name:
Džunsen Hei II
Originální název:
Original Name:
伊十六型潜水艦 - 後期型
Kategorie:
Category:
oceánská ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
I-46
I-47
I-48
Posádka:
Crew:
95
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
2184 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
2554 t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
3561 t
Délka:
Length:
109,3 m
Šířka:
Beam:
9,10 m
Ponor:
Draught:
5,34 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
diesel-elektrický:
2x diesel motor
2x elektro motor (1491,4 kW)
Výkon:
Power:
10439.8 kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
43.7 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
14.8 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
25928 km při rychlosti 29.6 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
111.1 km při rychlosti 5.6 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
100 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
14 cm L/40 kanon Typ 11
25 mm protiletadlový automatický kanon typ 96
8x 533 mm torpédomet; 20 torpéd
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:
/
Poznámka:
Note:
- také známá jako typ C2 nebo typ C pozdní
- téměř identický s typem C1 s výjimkou, že typ C2 postrádal schopnost nést mini ponorky
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/SS-Dzunsen-Hei-II-t227128#631989Verze : 1
MOD