Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - U-19 (203mm samohybná houfnice - projekt)

U-19 (203 mm self-propelled howitzer - project)

У-19

     
Název:
Name:
U-19
Originální název:
Original Name:
У-19
Kategorie:
Category:
ťažká samohybná húfnica
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Čeljabinský Kirovův závod, Čeljabinsk /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
0 (projekt)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
6
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
65000 kg
Celková délka:
Overall Length:
7900 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3250 mm
Celková výška:
Overall Height:
3510 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
470 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
V-2K
- vznetový, vidlicový
- počet válců: 12
Výkon:
Power:
440.7 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
- počet prevodových stupňov: 4+1
- ovládanie: mechanické
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
? km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
húfnica B-4 vz. 1931 kalibru 203 mm (20 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
3x guľomet DT kalibru 7,62 mm (3.950 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
Pancierovanie:

Korba:
horný čelný - 100 mm
spodný čelný - 100 mm
bočný - 75 mm
horný zadný - 75 mm
spodný zadný - 75 mm
stropný - 30-40 mm
dno - 30-40 mm

Nadstavba:
čelný - 75 mm
maska kanóna - 75 mm
bočný - 60 mm
zadný - 40 mm
strop - 30 mm
Zdroje:
Sources:
Jurij Igorevič Pašolok SU-152 a příbuzná vozidla, Grada Publishing a.s., rok vydania 2018, ISBN: 978-80-271-0066-8
URL : https://www.valka.cz/SOV-U-19-203mm-samohybna-houfnice-projekt-t239634#662594Verze : 1
MOD
Počas vývojových prác na samohybnom dele U-18 sa objavil i ďalší projekt pod označením U-19. Zaujímavosťou je, že sa výkresy a popis tohoto projektu objavili pár týždňov pred U-18, ktorý mal prioritu. To i množstvo paralelne, či tesne chronologicky rozpracovaných projektov svedčí o roztrieštenosti sovietského vývoja samohybných diel. Poverenie na vývoj zadal Kotin, dohľad nad projektom mal Gorlickij a to od 4/1942. Popis vozidla je datovaný k 5/1942, výkresy sa vypracovali v polovici 6/1942. Išlo pravdepodobne o reakciu na akútnu potrebu ničiteľa bunkrov. Projekt U-19 sa veľmi podobal na projekty ničiteľov bunkrov Závodu č. 221 a to BR-33P (152 mm kanón BR-2) a BR-33G (húfnica B-4 kalibru 203 mm).
Projekt U-19 spočíval v montáži 203 mm húfnice B-4 na podvozok KV-1. Platforma mala byť zbavená veže, na jej mieste mala byť namontovaná mohutná nadstavba. Samotná húfnica mala byť použitá bez nejakých väčších úprav. Vznikol tak návrh vozidla, ktoré s prihliadnutím na silné brnenie bolo značne ťažké a rozmerné a tvorilo by ľahký cieľ pre nepriateľské delostrelectvo. Podmotorované vozidlo by bolo menej pohyblivé a vyžadovalo by si stálu ochranu štandardných tankov.
Na základe tejto anylýzy bol projekt na základe listu náčelníka Tankovej správy GABTU plk. Ing. S.A. Afoninom zo dňa 9.9.1942 projekt zastavený. Projekt nedosiahol ani fázu postavenia makety.

Jurij Igorevič Pašolok SU-152 a příbuzná vozidla, Grada Publishing a.s., rok vydania 2018, ISBN: 978-80-271-0066-8
https:/topic/view/opic

SOV - U-19 (203mm samohybná houfnice - projekt) -


SOV - U-19 (203mm samohybná houfnice - projekt) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-U-19-203mm-samohybna-houfnice-projekt-t239634#662633Verze : 4
MOD