Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - Palivo pro reaktivní motory RT (OKP 02 5121 0201)

РТ (ОКП 02 5121 0201)

     
Název:
Name:
Palivo pro reaktivní motory RT (OKP 02 5121 0201) nejvyšší jakost
Originální název:
Original Name:
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 (ОКП 02 5121 0204) высший сорт
Určení:
Specification:
letecký petrolej pro reaktivní motory letadel s podzvukovou rychlostí
Měrná hmotnost při 20°C:
Specific weight at 68°F:
775 kg/m3
Frakční sestava:
Fractional summary:
 
Teplota zahájení destilace, nejméně:
Temperature start of distillation, at least:
135°C
Teplota zahájení destilace, nejvíce:
Temperature start of distillation, most:
155°C
Teplota destilace na 10%, nejvíce:
Temperature of 10% distillation, most:
175°C
Teplota destilace na 50%, nejvíce:
Temperature of 50% distillation, most:
225°C
Teplota destilace na 90%, nejvíce:
Temperature of 90% distillation, most:
270°C
Teplota destilace na 98%, nejvíce:
Temperature of 98% distillation, most:
280°C
Kynematická viskozita
Kinematic viscosity
1 St = 1 cm2/s, 1 cSt = 1 mm2/s
St = Stokes (SI fyzikální jednotka / SI physical unit)
při 20°C, nejméně:
on 68°F, at leat:
1,25 cSt
při 40°C, nejvíce:
on -40°F, most:
16,00 cSt
Spalné teplo, nejméně:
Higher heating value, at least:
43120 kJ/kg
Výška plamene bez sazí, nejméně:
High of flame without smut, at least:
25 mm
Kyselost:
Acidity:
0,2 - 0,7 mg KOH / 100 cm3
Jódové číslo:
Iodine value:
0,5 g jódu na 100 g paliva
Teplota vzplanutí v uzavřeném tyglíku, nejméně:
Flash temperature in close melting-pot, at least:
28°C
Teplota začátku krystalizace, nejvíce:
Beginning crystallization temperature, most:
-55°C
Termookysličující stabilita
Thermooxidizing stability
ve statických podmínkách při 150°C, nejméně:
in static condition at 302°F, at least:
koncentrace kalů:
sediments contentration:
6 mg / 100 cm3
koncentrace rozpustných pryskyřic:
soluble resin contentration:
30 mg / 100 cm3
koncentrace nerozpustných pryskyřic:
insoluble resin contentration:
3 mg / 100 cm3
Další ukazatele:
Another indices:
 
Hmotnostní podíl aromatických uhlovodíků, nejvíce:
Weight ration of aromatic hydrocarbon, most:
22%
Koncentrace přírodních pryskyřic:
Concentracion nature resin:
4 mg / 100 cm3
Celkový hmotnostní podíl síry, nejvíce:
Total weight ration of sulphur, most:
0,10%
Hmotnostní podíl thiolové síry, nejvíce:
Weight ration of thiol sulphur, most:
0,001%
Hmotnostní podíl sirovodíku:
Weight ration of sulphuretted hydrogen:
nepřítomen
Zkouška na měděné destičce při 100°C v průběhu 3 hodin:
Examination on copper platet at 212°F along 3 hours:
vydrží
Popelnatost, nejvíce:
Ash content, most:
0,003%
Obsah vodorozpustných kyselin a zásad:
Percentage of water-soluble acids and alcalis:
nepřítomny
Obsah mýdlových ropných kyselin:
Percentage of soap petroleum acids:
nepřítomny
Obsah mechanických příměsí a vody:
Percentage mechanics adulterants and water:
nepřítomny
Hmotnostní podíl naftalenových uhlovodíků, nejvíce:
Weight ration of naphthalene hydrocarbpns, most:
1,5%
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Státní norma Ruska / Government standard of Russia GOST 10227-71 z 1.1.1987 "Paliva pro reaktivní motory" / "Fuel for jet engines" (ГОСТ 10227-71 "Топлива для реактивных двигателей")
URL : https://www.valka.cz/SOV-Palivo-pro-reaktivni-motory-RT-OKP-02-5121-0201-t91344#341437Verze : 0
Reklama