Main Menu
User Menu

SOV - PMCh (poľná pekáreň)

ПМХ

PMCh (ПМХ) - súprava poľnej pekárne určená na prípravu chleba (iných pekárenských výrobkov) v poľných podmienkach v miestach rozmiestnenia. Technologická príprava chleba prebieha vo vybudovanom stane, ktorý je súčasťou súpravy.Zloženie súpravy:
- prívesná poľná pekáreň ChPK-50M2 - 2 ks
- prívesná prípravňa cesta TM-3M1 (ТМ-3М1) - 1 ks
- prenosný dávkovač cesta PTD (ПТД) - 1 ks
- prenosný osievač múky PM-60 (ПМ-60) - 1 ks
- prenosná štiepačka dreva DU-50 (ДУ-50) - 1 ks
- cisternový príves na pitnú vodu CV-1,2 (ЦВ-1,2) - 1 ks
- elektrocentrála ESD-10VC/230 (ЭСД-10ВС/230) - 2 ks
- stan (prevádzkový) - 1 ks
- stan pre pomocné práce - 5 ks
- komplet príslušenstva a nástrojov - 1 ks
- nákladný automobil - valník-ťahač - 6 ks


Základné údaje:
- začiatok sériovej výroby a zavedenie do ozbrojených síl: 1954
- doba rozvinutia: 1,5 - 2 hod (v lete); 2 - 3 hod. (v zime)
- doba zvinutia: 1 - 1,3 hod (v lete); 1,5 - 2 hod. (v zime)
- celková hmotnosť súpravy (bez nákladných automobilov): 17250 kg
- denná kapacita pekárne: 5,87 t ražného chleba (s hmotnosťou 1,7 kg);, 5,5 t pšeničného chleba (s hmotnosťou 1,6 kg); 4,15 t pšeničného chleba (z výberovej múky, s hmotnosťou 1,2 kg)
- čas upečenia prvého chleba po príchode na stanovište (leto/zima):
1. pri normálnom spôsobe prípravy s použitím východzieho kvásku: 9-10 / 11-14 hod
2. pri zrýchlenom spôsobe prípravy cesta: 4,5 - 5,9 / 6,9 hod
- spotreba paliva na prípravu 1 t chleba: 0,5-0,6 m3 tuhého paliva (drevo s vlhkosťou 21-33%); 64-77 kg kvapalnéhoplaiva (nafta, petrolej)Zdroj: www.russianarms.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-PMCh-polna-pekaren-t93661#350861Verze : 0
MOD