Main Menu
User Menu

SOV - AK-100 (ZIF-91, 100 mm kanón)

AK-100 (АК-100 - 100-мм автоматическое корабельное орудие) - 100 mm jednohlavňový automatický lodný kanón.


Kanón je určený pre stredné a veľké hladinové plavidlá. Kanón bol skonštruovaný v Centrálnej konštrukčnej kancelárii č. 7 (hlavný konštruktér E.I. Mališevskij). Pre riadenie paľby kanóna bol vyvinutý strelecký rádiolokátor MR-114. Nový kanón sa vyvíjal s cieľom nahradenia morálne zastaraných 100 kanónov, vyvinutých v prvých rokoch po skonšení WW2.


Požiadavky na kanón boli definované v septembri 1967 (09/1967), vlastný vývoj pod označením ZIF-91 (ЗИФ-91) sa začal v marci 1969 (03/1969). Záverečné továrenské skúšky prebiehali v rokoch 1971-1972 a vojskové skúšky sa začali 15.03.1973. Od roku 1974 prebiehala skúšobná výroba nultej série kanónov. Kanón AK-100 bol do výzbroje prijatý v roku 1978. Pri jeho vývoji a výrobe bolo použitých mnoho nových technológií, ktoré zabezpečujú vysokú efektivitu tejto zbrane. Charakteristickým znakom AK-100 je plná automatizácia procesu streľby počínajúc dodávkou nábojou a nabitím, cez výpočet údajov pre navedenie na cieľ a končiac vlastnou streľbou.


Na vlastné zameranie cieľov sa okrem streleckého rádiolokátora MR-114 Lev ("Лев-114" (МР-114)) môže použiť aj zameriavač Kondenzor-214A (Конденсор-214А). Kanón je možné riadiť aj prostredníctvom ďalších streleckých rádiolokátorov - MR-145 a MR-184


Takticko-technické údaje:
Kaliber: 100 mm
Úsťová rýchlosť: 880 m/s
Námer: +- 180°
Odmer: -10° - +85°
Množstvo uloženej munície: 174 ks
Munícia:
- 100 mm A3-UZS-58R (projektil A3-ZS-58 (ЗС-58)) - univerzálna munícia
- 100 mm A3-UZS-58 (projektil A3-ZS-58 (ЗС-58)) - univerzálna munícia
- 100 mm A3-UOF-58 (projektil A3-OF-58 (ОФ-58)) - trieštivá munícia proti hladinovým a pozemným cieľom
Efektívny dostrel (s muníciou ZS-58R): 5000 m proti hladinovým cieľom, 10000 m proti vzdušným cieľom
Max. dostrel: 21000 m
Kadencia: 50 rán za minútu
Hmotnosť: 37500 kg (45500 so streleckým rádiolokátorom MR-145)
Životnosť hlavne: 1500 výstrelov
Obsluha (v závislosti na plavidle) - 5-6 osôbZdroj:
www.brightech.ru
http://flot.sevastopol.info
http://warfare.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-AK-100-ZIF-91-100-mm-kanon-t46377#180874Verze : 0
MOD
Automatický kanón AK-100 sa používa v nasledujúcich triedach plavidiel:


DLG - Projekt 1135M Krivak II
DLG - Projekt 1154
DLG - Projekt 1155


(Zoznam pravdepodobne nieje úplný)
URL : https://www.valka.cz/SOV-AK-100-ZIF-91-100-mm-kanon-t46377#180875Verze : 0
MOD