Main Menu
User Menu

SOV - A-222 Bereg CVS (centrální velitelské stanoviště)

А-222 Берег ЦПУ (центральный пост управления) [A-222 Bereg command and control vehicle]

SOV - A-222 Bereg CVS (centrální velitelské stanoviště)
А-222 Берег ЦПУ (центральный пост управления) [A-222 Bereg command and control vehicle]

A-222 Bereg CVS (centrální velitelské stanoviště) [A-222 Bereg command and control vehicle]
А-222 Берег ЦПУ (центральный пост управления)
Centrální velitelské stanoviště pobřežního dělostřeleckého komplexu A-222 Bereg sestává z:


- systému řízení palby BR-136
- radiolokačního kanálu vyhledání a sledování cílů
- opticko - elektronického kanálu vyhledání a sledování cílů (TV + laserový)
- systému spojovacích prostředků pro komunikaci a přenos střeleckých dat na ostatní prvky komplexu
- filtroventilačního zařízení kolektivní ochrany posádky
- klimatizace k zabezpečení normálních životních podmínek pro posádku
- pomocných zařízení


Systém řízení palby BR-136 zabezpečuje kruhové (v případě potřeby i sektorové) radiolokační a televizně - optické průzkum kruhového obzoru hladinové a pozemní situace v libovolnou denní či noční dobu.


Práce systému řízení palby BR-136 je možná i v podmínkách aktivního nebo pasivního rušení.


Automaticky lze současně sledovat do 4 radiolokačně viděných cílů. Při tom lze proti dvěma z nich vést palbu současně.


Po zničení cíle umožňuje systém řízení palby BR-136 prakticky okamžitý přenos palby na další ze sledovaných cílů.


Po zjištění parametrů pohybu sledovaných cílů systém řízení palby vypočítá úplné úhly navedení pro 6 až 8 samohybných dělostřeleckých zařízení A-222 Bereg SDZ v režimu centralizovaného řízení s ohledem na balistické i meteorologické opravy a také na vzdálenost každého jednotlivého kanónu od centrálního velitelského stanoviště. Při tom je zabezpečena plná automatizace všech procesů výpočtu parametrů včetně automatické korekce radiolokačního sledování vzhledem k chybám sledování, které vznikají rozpraskem dělostřeleckých granátů.


V průběhu práce centrálního velitelského stanoviště je kruhová radiolokační informace zobrazována na indikátorech kruhového obzoru s přímým azimutálním rozkladem. Na indikátorech se také zobrazují dva elektronické záměrné body prvního a druhého sledovacího kanálu - dvě tenké linky, které jsou vyrobeny na základě sledování cílů operátory ručního sledování pomocí otáčení kuličky ručního řízení (něco jako velký trackball, který kdysi býval na noteboocích, tady ale měla ta kulička průměr trochu větší než kulečníková koule). Při sesouhlasení značky ručního sledování se značkou cíle se přecházelo na režim automatického sledování.


Údaje z televizně - laserového kanálu sledování byly vyvedeny na televizní indikátor. Při tom se na speciálním světelném tablu vysvěcovala informace o dálce zjištěných objektů, která byla změřena laserovým dálkoměrem.


Každý ze dvou kanálů sledování pracuje ve třech operátory ručně řízených režimech (ruční navedení, poloautomatické a inerciální sledování) a také ve dvou automatických (programového pro zachycení cíle a automatického sledování).


Mimo to byla v prvním kanálu upřednostňována možnost televizně - laserového sledování libovolného z vyhledaných cílů. Při práci operátorů v řízených režimech a také při kontrole kvality automatického sledování se používá speciální přesný sektorový indikátor azimut - dálka, na kterém se zobrazuje radiolokační informace o hladinové situaci.


Kanály řízení střelby samohybného pobřežního dělostřeleckého komplexu A-222 Bereg jsou schopny pracovat v režimu připojení prvků komplexu k námořním nebo pobřežním cílům. Systém řízení palby BR-136 zabezpečuje vedení střelby dělostřeleckými elementy jak jednotlivými salvami, tak i rychlou střelbou v počtu 4, 6, 8, 10 nebo 12 výstřelů za minutu. Průběh střelby může velitel kontrolovat na indikátorech azimut – dálka nebo dostávat informaci od vyhledávacích stanovišť nebo průzkumných vrtulníků. K dokumentování výsledků střelby se používají číslicové tiskárny.


Nástavba centrálního velitelského stanoviště je uvnitř rozdělena na pět úseků:


- motorový;
- anténní;
- vysokofrekvenční;
- radiooperátorský;
- operátorský.


V motorovém úseku je umístěn dieselelektrický agregát pro záložní napájení (pokud není připojeno vozidlo zabezpečení bojové pohotovosti A-222 Bereg VZBP nebo centrální elektrická síť) s výkonem 30 kW třífázového proudu 50 Hz 380 / 220 V soustavy s izolovaným středem a také mechanický měnič 15 kW na 3 x 220V 400 Hz pro napájení elektronické části přístrojového vybavení systému řízení palby.


V anténním úseku jsou na vysunovací základně umístěny přijímací a vysílací zařízení systému řízení:


- radiolokační anténa kruhového obzoru;
- systém otáčení antény;
- dálkoměrně – zaměřovací zařízení opticko – elektronického kanálu vyhledání a sledování cílů .


Systém hnacích mechanismů anténního systému umožňuje aretovat jej za pochodu, zvedat a stahovat jej v automatickém i ručním režimu otvorem ve střeše nástavby, který je v při přesunu zakryt pokopem.


Vysokofrekvenční energie je k anténě přivedena speciálním pohyblivým vlnovodným traktem.


Ve vysokofrekvenčním úseku jsou umístěny také prvky řízení palby:


- vysílací zařízení;
- přístroj řízení polarizace;
- zařízení udržení tlaku ve vlnovodech.


Všechny přístroje umístěné ve vysokofrekvenčním úseku jsou stíněny proti VF záření, speciální stínění mají i dveře.


V rádiooperátorském úseku je:


- zařízení prvotního zpracování;
- VF přijímací zařízení;
- číslicový počítač;
- vybavení pracoviště radiotelegrafisty;
- vybavení pracoviště řidiče – elektromechanika.


Pracovní místo radiotelegrafisty obsahuje:


- rádiová stanice;
- přístroje přepojovací aparatury vnitřního spojení;
- blok linkového spojení s vozidlem zabezpečení bojové pohotovosti A-222 Bereg VZBP;
- místní ventilátor;
- elektrická kamna.


Anténa radiostanice může být složena v transportní poloze při přesunu centrálního velitelského stanoviště, k čemuž je v kabině řidiče speciální ovládací ústrojí.


Pracoviště řidiče - elektromechanika je vybaveno:


- pultem dálkového ovládání dieselelektrického agregátu;
- pult ovládání systému elektrického napájení;
- systém zabezpečení přežití posádky;
- systém ventilace;
- hasicí systém.


V operátorském úseku se nachází:


- pracoviště velitele samohybného pobřežního dělostřeleckého komplexu A-222 Bereg;
- velitele centrálního velitelského stanoviště A-222 Bereg CVS;
- staršiny skupiny řízení;
- dělostřeleckého elektromechanika;
- dělostřeleckého radiometrika.


Pracovní místo velitele komplexu se nachází:


- navigační aparatura;
- spojovací aparatura;
- signalizační aparatura;
- vyhledávací zaměřovač;
- sytém předání souřadnic cílů;
- odkládací stolky pro práci s topografickými mapami;
- záložní systém řízení palby;
- telefonní aparát pro spojení s vyhledávacími stanovišti.


Ke zmenšení mrtvé zóny viditelnosti při práci s vyhledávacím zaměřovačem jej může velitel pomocí zvedacího zařízení na střeše nástavby vysunout do vetší výšky.


Pracovní místo velitele centrálního velitelského stanoviště je vybaveno:


- zařízením prvního kanálu řízení střelby;
- aparaturou spojení s dělostřeleckými posty.


Pracovní místo staršiny je vybaveno:


- zařízením druhého kanálu řízení střelby.


Rozdělení dělostřeleckých zařízení do kanálů řízení je libovolné.


Přístroje prvního a druhého kanálu sledování cílů jsou umístěny na pracovištích dělostřeleckého elektromechanika a radiometrika. Jsou tam umístěny i přístroj ovládání dálkoměrného zaměřovače a spojovací a aparatura spojení.


K rozvinutí centrálního velitelského stanoviště na nerovném povrchu je nástavba vybavena speciálními zvedáky, které zabezpečí vodorovnou polohu pro přesně horizontální rovinu otáčení antény a televizně - laserového zaměřovače.


Protože zvedáky nejsou pouze elektromechanické, ale mají také možnost ručního zvedání či spouštění, je obsluha schopná přesně uvodorovnit celé stanoviště i havarijních situacích.


V přední části nástavby nad kabinou vozidla jsou umístěny dvě klimatizační jednotky:


- jedna jednotka je určena pro systém ventilace přístrojů;
- druhá jednotka je určena pro klimatizaci prostor posádky.Zdroje informace:
Military Paritet
Oružie Rossii
Wikipedia
VMF Rossii
Projekt Čobitka Vasilika Tanki i bronětěchnika
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-222-Bereg-CVS-centralni-velitelske-stanoviste-t146488#470210Verze : 0

A-222 Bereg CVS (centrální velitelské stanoviště) [A-222 Bereg command and control vehicle]
А-222 Берег ЦПУ (центральный пост управления)
Základní technicko-taktické charakteristiky CVS:


- hmotnost: 43,7 t
- délka: 15200 mm
- šířka: 3240 mm
- výška: 4415 mm
- výzbroj: žádná
- posádka: 7 osob
- dálka zjištění hladinových cílů: více než 35 km
- čas pro přechod do bojové připravenosti: 3 minuty
- počet radiolokačně současně sledovaných cílů: 4
- počet současně postřelovaných cílů: 2Zdroje informace:
Military Paritet
Oružie Rossii
Wikipedia
VMF Rossii
Projekt Čobitka Vasilika Tanki i bronětěchnika
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-222-Bereg-CVS-centralni-velitelske-stanoviste-t146488#470271Verze : 0

A-222 Bereg CVS (centrální velitelské stanoviště) [A-222 Bereg command and control vehicle]
А-222 Берег ЦПУ (центральный пост управления)
Obrázky z Projekt Čobitka Vasilika Tanki i bronětěchnika
SOV - A-222 Bereg CVS (centrální velitelské stanoviště) - Centrální velitelské stanoviště A-222 Bereg - pochodová poloha

Centrální velitelské stanoviště A-222 Bereg - pochodová poloha
SOV - A-222 Bereg CVS (centrální velitelské stanoviště) - Centrální velitelské stanoviště A-222 Bereg - bojová poloha s vysunutou anténou radiolokátoru

Centrální velitelské stanoviště A-222 Bereg - bojová poloha s vysunutou anténou radiolokátoru
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-222-Bereg-CVS-centralni-velitelske-stanoviste-t146488#470272Verze : 0

A-222 Bereg CVS (centrální velitelské stanoviště) [A-222 Bereg command and control vehicle]
А-222 Берег ЦПУ (центральный пост управления)
Sestava centrálního velitelského stanoviště:


1 - agregáty elektrického napájení
2 - anténní soustava
3 - přijímací vysílací zařízení
4 - číslicové přístroje zpracování signálů
5 - přístroje řízení palby prvního a druhého kanálu
6 - přístroj řízení televizně - laserového kanálu
7 - přístroje sledování cilů prvního a druhého kanáluObrázky z Projekt Čobitka Vasilika Tanki i bronětěchnika
SOV - A-222 Bereg CVS (centrální velitelské stanoviště) - Centrální velitelské stanoviště A-222 Bereg CVS

Centrální velitelské stanoviště A-222 Bereg CVS
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-222-Bereg-CVS-centralni-velitelske-stanoviste-t146488#470273Verze : 0

A-222 Bereg CVS (centrální velitelské stanoviště) [A-222 Bereg command and control vehicle]
А-222 Берег ЦПУ (центральный пост управления)
Sestava centrálního velitelského stanoviště:


1 - agregáty elektrického napájení
2 - anténní soustava
3 - přijímací vysílací zařízení
4 - číslicové přístroje zpracování signálů sledování cíle a řešení střelbových úloh
5 - přístroje řízení palby prvního a druhého kanálu
6 - přístroj řízení televizně - laserového kanálu
7 - přístroje sledování cílů prvního a druhého kanáluObrázek Michaila Dmitrieva z Projekt Čobitka Vasilika Tanki i bronětěchnika
SOV - A-222 Bereg CVS (centrální velitelské stanoviště) - Centrální velitelsé stanoviště A-222 Bereg

Centrální velitelsé stanoviště A-222 Bereg
URL : https://www.valka.cz/SOV-A-222-Bereg-CVS-centralni-velitelske-stanoviste-t146488#470274Verze : 0