SOV - 8K14 (R-17, R-300, operačně-taktická raketa)

8K14 / 8К14
8K14 (8К14)Operačno-taktická raketa komplexu 9K72 Elbrus (SS-1c Scud B). Raketa je známa aj pod označením R-17, resp. R-300 (exportné označenie). Raketa je určená na ničenie dôležitých objektov protivníka nachádzajúcich sa v taktickej a operačnej hĺbke jeho zostavy. Raketa je plnená kvapalným raketovým palivom s núteným podávaním paliva (tlakovým vzduchom). Palivo je tvorené kerosinom TM-185 a okysličovadlom AK-27I na báze kyseliny dusičnej.


Raketa má inerciálne navadenie, pričom možnosť jej riadenia je iba počas aktívnej fázy letu. Na riadenie slúžia aerodynymické kormidlá a plynové dýzy.


Základné takticko-technické charakteristiky:
Dĺžka rakety: 11164 mm
Priemer tela rakety: 880 mm
Rozpätie stabilizátorov: 1810 mm
Štartovacia hmotnosť: 5860 kg (shlavicou 8F44), 5862 kg (s hlavicou 269A)
Dostrel:
- max: 300 km
- min: 50 km
Spotreba paliva: 57,83 kg/s
Doba letu: 165-313 s
Výška trajektórie: 24-86 km


Bojové hlavice (konvenčné)
1. trieštivá 8F44
- hmotnosť: 994 kg
- dĺžka: 2650 mm
- priemer: 880 mm
- zapaľovač: kontaktný


2. trieštivá s aktívnym obložením 8F45 (prierazná?)
- hmotnosť: 1000 kg
- dĺžka: 2650 mm
- priemer: 880 mm
- zapaľovač: kontaktný


3. kazetová 8N8 s obsahom 42 ks submunície kalibru 122 mm


Bojové hlavice (nekonvenčné)
1. nukleárna hlavica 8F14 (269A) na báze nukleárnej bomby RDS-4 (8У69, изделие 244Н, resp. Татьяна)
- hmotnosť: 989 kg
- mohutnosť 10 kt

2. nukleárna 9N33
- mohutnosť: 300 kt (náplň RA-17), 50 kt (náplň RA-104), 100 kt (RA-104-1), 500 kt (termonukleárna náplň RA-104-2). Hlavice boli vybavené systémom, ktorý umožňoval ich deaktiváciu počas letu a autodeštrukčným zariadením pre prípad poruchy. Ich zapaľovače umožňovali nastaviť výbuch v rôznej výške (pozemný, nízko nad terénom, vzdušný výbuch). Pred neoprávneným použitím boli hlavice chránené kódom.


3. chemická 8F44G
- hmotnosť 1016 kg
- hmotnosť chem. náplne: 555 kg
- pri výbuchu nad terénom dokázala zamoriť priestor s dĺžkou 4 km a šírkou 600 m

Výcvikové hlavice:
9N33GVM – maketa nukleárnej hlavice
9N33U, 9N33UT - školská a výcviková hlavica imitujúca hlavicu 9N33
8F14UT - výcviková hlavica imitujúca hlavicu 8F14


Zdroj: Оружие и технологии России. XXI век - Том 12 - Боеприпасы и средства поражения; Издательский дом "Оружие и технологии" 2006; ISBN: 5-93799-023-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/R-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-17
URL : https://www.valka.cz/SOV-8K14-R-17-R-300-operacne-takticka-raketa-t187331#545205 Verze : 3
8K14, rez raketou, Lešany 2010Foto: Radek Havelka aka Admin
URL : https://www.valka.cz/SOV-8K14-R-17-R-300-operacne-takticka-raketa-t187331#545219 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více