Main Menu
User Menu
1V17


-1V17 (veliteľské stanovište delostrelectva) (ACRV)
Veliteľské stanovište delostrelectva 1V17 bolo vyvinuté aby riadilo paľbu jednotiek ťahaného delostrelectvo a raketometov. Je založené na podvozku podvozku BTR - 60, Systém 1V17 pozostáva z vozidiel BTR - 60 (1V18, 1V19).Tieto vozidlá sú kolesovým ekvivalentom vozidiel 1V14 a 1V15 a dvoch nákladných vozidiel na podvozku GAZ - 66B (6 x 6) označených 1V110 a 1V111. Celý systém 1V17 je kolesovým variantom systému 1V13. 1V17 slúži ako miesto riadenia paľby FDC. Vozidlá BTR - 60 označené ako 1V18 a 1V19 sú vyčlenené ako predsunutý delostrelecký pozorovatelia ktorý zhromažďujú , triedia a odosielajú prieskumové správy na miesto riadenia paľby 1V17. Tieto vozidlá majú odstránenú streleckú výzbroj z veží a nahradenú pozorovacími prístrojmi a diaľkomerom.Posádka.....................................................................2 + 14
Usporiadanie.............................................................8 x 8
Bojová váha............................................................... 10,300 kg
Výkonový - hmotnostný pomer............................... 18.03 [17.47] konská sila/t
Dĺžka........................................................................... 7.56 m
Šírka............................................................................ 2.825 m
Výška
(k vežičkovému vrcholu).......................................... 2.31 m
( telu OT vrchol)........................................................ 2.055 m
Palebná výška .........................................................2.13 m]
Svetlá výška.............................................................. 0.475 m
Dráha 2.37 m
Rázvor........................................................................1.35 + 1.525 + 1.35 m
Max rýchlosť
(cesta)....................................................................... 80 km/h
(voda)....................................................................... 10 km/h
Obsah palivovej nádrže.......................................... 290 litrov
Dojazd....................................................................... 500 km
Spotreba paliva........................................................ 0.58 litr/km
Brod...........................................................................obojživelný
Svah........................................................................... 60%
Bočný svah................................................................40%
Vertikálny zátaras......................................................0.4 m
Priekopa.....................................................................2 m
Motory........................................................................ 2x GAZ - 49B
6- válec benzín
Elektrická inštalácia.................................................12 V


Pohon veže .............................................................ručný
námer/deprese........................................................ +30/ - 5s]
odmer....................................................................... +360s
SOV - 1V17 (veliteľské stanovište delostrelectva) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-1V17-velitelske-stanoviste-delostrelectva-t27773#98541Verze : 0
MOD