Main Menu
User Menu
Reklama

Rota útočné vozby 03/3 [1938-1939]

vojsková setnina pěchoty

Rota útočné vozby 3/3 /lehkých tanků/ [1938-1939]


Rota vznikla
Nacházela se v Turčianském Svätém Martině a podléhala velitelství Praporu útočné vozby II/3 [1938].
Rota byla 14. března 1939 začleněna do stavu branné moci Slovenské republiky.
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-03-3-1938-1939-t68857#241765Verze : 0
MOD
Veliteli roty byli:
major pěchoty Miloš Gottwald (
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-03-3-1938-1939-t68857#241900Verze : 0
MOD
Ve výzbroji se nacházely:
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-03-3-1938-1939-t68857#241935Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:


Literatura:
URL : https://www.valka.cz/Rota-utocne-vozby-03-3-1938-1939-t68857#241950Verze : 0
MOD